Szkolenia z informatyki obejmą 200 tys. nauczycieli

Nauczyciele mają zostać przygotowani do wykorzystania technik informacyjnych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów i posługiwania się nimi w pracy. W ramach finansowanego przez Intela projektu Nauczanie dla przyszłości przeszkolonych zostanie 4 tys. tzw. liderów. Każdy z nich będzie musiał następnie przeszkolić po 20 nauczycieli ze swojego najbliższego otoczenia.

Nauczyciele mają zostać przygotowani do wykorzystania technik informacyjnych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów i posługiwania się nimi w pracy. W ramach finansowanego przez Intela projektu Nauczanie dla przyszłości przeszkolonych zostanie 4 tys. tzw. liderów. Każdy z nich będzie musiał następnie przeszkolić po 20 nauczycieli ze swojego najbliższego otoczenia.

200 tys. w dwa lata

W ten sposób do końca 2001 r. z możliwościami zastosowania komputerów w edukacji zapozna się 80 tys. pracowników oświaty. W przyszłym roku program ma objąć następne 120 tys. osób. Nauczanie dla przyszłości jest programem o zasięgu światowym. Polska jest czwartym krajem europejskim, w którym będzie on realizowany.

Przyznawane liderom certyfikaty będą traktowane przez władze oświatowe jako równoprawne z innymi dokumentami, uprawniającymi do awansu zawodowego. Inną formą gratyfikacji będzie możliwość nabycia notebooka po promocyjnej cenie. Toshiba zaoferowała nauczycielom notebook w cenie ok. 1000 USD. Należność będzie można rozłożyć na 12 lub 18 rat. Zawiera on m.in. 2 porty USB, DVD, modem, kartę sieciową, wyjście telewizyjne, port podczerwieni.

Portal edukacyjny

Wsparciem dla nauczycieli wykorzystujących komputery w działalności edukacyjnej ma być przygotowywany przez [email protected]ę portal edukacyjny (http://www.interklasa.pl ). Z jego zasobów będą mogli korzystać także uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji samorządowej i stowarzyszenia edukacyjne. Powstaje on we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Ambicją twórców portalu jest skatalogowanie edukacyjnych zasobów Internetu i stworzenie cyfrowej biblioteki [email protected] Temu celowi ma służyć program Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotecznej (http://biblioteka.edu.pl ). Klasyfikacja sieciowych zbiorów będzie dokonywana sukcesywnie przy okazji statutowej działalności bibliotek w całej Polsce. Będą ją przeprowadzać bibliotekarze pracujący w szkolnych, gminnych i miejskich bibliotekach. Zadaniem władz samorządowych uczestniczących w programie powinno być wyposażenie bibliotek w komputery i łącze do Internetu. Do katalogowania ma być wykorzystywane specjalne, przygotowane przez [email protected]ę oprogramowanie, które będzie m.in. automatyzować niektóre czynności, wskazywać potrzebne kategorie i sprawdzać, czy wybrane przez bibliotekarza strony nie zostały już wcześniej sklasyfikowane.


TOP 200