Szkolenia u francuzów

21 lutego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 38 został otwarty Francuski Ośrodek Kształcenia i Informacji Kadr (CEFFIC).

21 lutego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 38 został otwarty Francuski Ośrodek Kształcenia i Informacji Kadr (CEFFIC).

Ośrodek jest całkowicie skomputeryzowany, wyposażony w sale konferencyjne przystosowane do prowadzenia sympozjów tłumaczonych na kilka języków równocześnie. Każda sala ma własne urządzenia audio i wideo.

Na Senatorskiej 38 swą siedzibę ma biuro francuskiej firmy komputerowej Groupe Bull. Zorganizowała ona Centrum Treningowe dla użytkowników profesjonalnego sprzętu komputerowego. Centrum będzie prowadzić naukę wykorzystania komputerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadzeniu kięgowości, wspomaganiu projektowania, zbieraniu i przetwarzaniu informacji naukowo-technicznych i itp. Będzie prowadzić szkolenia dla instruktorów tworzącego się w Polsce przy współpracy z firmą Bull systemu podatkowej obsługi ludności.


TOP 200