Szkolenia online

Działu Rozwiązań Sieciowych AB rozpoczął prowadzenie szkoleń online dotyczących zagadnień sieciowych związanych z produktami Vanguard.

Działu Rozwiązań Sieciowych AB rozpoczął prowadzenie szkoleń online dotyczących podstaw projektowania, aplikacji "Voice" i wydajności sieci komputerowych opartych na urządzeniach Vanguard.

Więcej informacji:

http://www.drs.ab.pl