Szkoła dla bankierów

W dniu 31 lipca 1992 r. zakończył się w Katowicach drugi cykl pilotowych zajęć szkoleniowych w ramach SZKOŁY KOMPUTERYZACJI BANKÓW, utworzonej przez Międzynarodową Szkołę Bankową w Katowicach, Fundację Edukacji Menedżerskiej i Promocji Przedsiębiorczości w Katowicach oraz firmę Computer Systems for Business International Ltd w Warszawie (CSBI).

W dniu 31 lipca 1992 r. zakończył się w Katowicach drugi cykl pilotowych zajęć szkoleniowych w ramach SZKOŁY KOMPUTERYZACJI BANKÓW, utworzonej przez Międzynarodową Szkołę Bankową w Katowicach, Fundację Edukacji Menedżerskiej i Promocji Przedsiębiorczości w Katowicach oraz firmę Computer Systems for Business International Ltd w Warszawie (CSBI).

W zajęciach wzięło udział ponad 20 uczestników, w tym pracownicy Oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej regionu poznańskiego, oraz grono wykładowców, przygotowujących się do prowadzenia zajęć w czasie następnych sesji szkoleniowych.

Regularne zajęcia w ramach SKB rozpoczynają się we wrześniu br. w salach wykładowych Międzynarodowej Szkoły Bankowej w Katowicach, w pomieszczeniach Szkoły Komputeryzacji Banków (0PT Katowice), w Regionalnych Szkołach Bankowych (m.in. w Dolnośląskiej Szkole Bankowej w Lubiniu i Szkole Bankowej w Stalowej Woli) oraz w Ośrodkach Szkoleniowych Banków. Program szkoły obejmuje szkolenie dla kierownictw i pracowników banków oraz dla administratorów zintegrowanych systemów komputerowych w bankach. Połowa zajęć będzie prowadzona w laboratoriach komputerowych na zainstalowanych sieciach i systemach komputerowych. Celem działania SKB jest przygotowanie kadry bankowej do pracy z nowoczesnymi zintegrowanymi systemami bankowymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200