Szeroki atrament

Jak poinformowała firma IMC od listopada w polskiej sieci dystrybucyjnej Epsona dostępna będzie nowa, 48-dyszowa drukarka atramentowa formatu A3-Stylus 1000.

Jak poinformowała firma IMC od listopada w polskiej sieci dystrybucyjnej Epsona dostępna będzie nowa, 48-dyszowa drukarka atramentowa formatu A3-Stylus 1000.

Urządzenie to, zaprezentowane po raz pierwszy na gdańskim InfoManie, wykorzystuje technologię MACH-Piezo i zapewnia rozdzielczość 360x360 dpi, 32 skalowalne fonty (8-32 pkt.) oraz możliwość druku na kopertach i foliach. Cena rynkowa nowej drukarki wynosić ma 1039 DM (+VAT).

Bliższych informacji należy szukać u dealerów Epsona np. w firmie UNOX (Brzeg Dolny, tel. 19-5503 lub Warszawa, tel. 23-95-46).


TOP 200