Szeptel ma kolejnego partnera telekomunikacyjnego

Szeptel SA podpisał długoletnią umowę z Zielonogórskimi Zakładami Energetycznymi SA (ZZE), dotyczącą wspólnych przedsięwzięć telekomunikacyjnych. Wartość umowy w ciągu najbliższych 5 lat ma wynieść ok...

Szeptel SA podpisał długoletnią umowę z Zielonogórskimi Zakładami Energetycznymi SA (ZZE), dotyczącą wspólnych przedsięwzięć telekomunikacyjnych. Wartość umowy w ciągu najbliższych 5 lat ma wynieść ok. 3,7 mln zł.

Umowa dotyczy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych na terenie ZZE i wykorzystanie jego infrastruktury, w tym linii energetycznych wysokiego napięcia, do budowy sieci światłowodowej. Przedmiotem porozumienia jest ponadto wykorzystywanie kanalizacji technicznej i pomieszczeń ZZE oraz zakres wspólnych inwestycji.

Zobacz również:

Jest to już kolejna tego typu umowa, którą Szeptel zawiera z lokalnym zakładem energetycznym.

***

Rozbudowa szkieletów

W skrócie

W skrócie

Szeptel znalazł partnera telekomunikacyjnego


TOP 200