Szczyt technologiczny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zyskało wsparcie ze strony firm informatycznych w zorganizowaniu w dniach 16-17 maja br. w Warszawie III Szczytu Rady Europy. Główny Partner Technologiczny Szczytu - firma Cisco Systems - udostępniła zestaw urządzeń niezbędnych do budowy sieci bezprzewodowej, infrastruktury opartej na protokole IP, jak również systemu transmisji danych na potrzeby jego uczestników. Wartość sprzętu sieciowego przekazanego przez Cisco to ok. 0,5 mln USD.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zyskało wsparcie ze strony firm informatycznych w zorganizowaniu w dniach 16-17 maja br. w Warszawie III Szczytu Rady Europy. Główny Partner Technologiczny Szczytu - firma Cisco Systems - udostępniła zestaw urządzeń niezbędnych do budowy sieci bezprzewodowej, infrastruktury opartej na protokole IP, jak również systemu transmisji danych na potrzeby jego uczestników. Wartość sprzętu sieciowego przekazanego przez Cisco to ok. 0,5 mln USD.

Projekt budowy sieci teleinformatycznej na potrzeby III Szczytu Rady Europy koordynowali - a następnie zarządzali całością infrastruktury - specjaliści ATM. Świadczyli oni też usługi integracyjne i zapewnili w pełni redundantną infrastrukturę kablową. Warszawska firma odpowiadała także za bezpieczeństwo teleinformatyczne zastosowanego rozwiązania. Z kolei firma Internet Group zapewniła łączność telefoniczną, opartą na platformie telefonii internetowej.

Natomiast ComputerLand przygotował portal informacyjny dla uczestników Szczytu. Aplikacja tej firmy umożliwiła uczestnikom dostęp do poczty elektronicznej oraz informacji na temat spotkań i dokumentów z III Szczytu Rady Europy. Za pośrednictwem portalu ComputerLandu można było także obejrzeć transmisję z obrad.


TOP 200