Szczecińskie firmy IT pomogą nauczycielom w przekazywaniu wiedzy z informatyki

W Technoparku Pomerania realizowany jest nowy projekt B2E (Business to Education), który pomaga szkołom informatycznym w aktualizacji nauczanych treści i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy. Jest to pierwsza taka inicjatywa w regionie, proponująca narzędzie interwencji o charakterze systemowym, dające też możliwość wdrażania go dalej w kraju.

W ramach projektu B2E nauczyciele pod okiem praktyków z biznesu, będą przeprowadzali testowe lekcje na podstawie przygotowanych materiałów. Dodatkowo zostanie opracowany specjalny zestaw materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych i najpopularniejszych w branży technologii programowania, takich jak np. Java czy SQL. Całość treści dydaktycznych będzie dostępna w Internecie dla firm, uczniów i nauczycieli. Wszystko to będzie się odbywać się przy aktywnym udziale przedsiębiorców z Technoparku Pomerania oraz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Po zakończeniu projektu, który trwa do roku 2015 szkoły o profilu informatycznym będą mogły nauczać już w oparciu o nowy model kształcenia ICT B2E, oparty na systemowej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli. "Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia ICT B2E sprawdzi się i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce, przez organizacje IT oraz szkoły. Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w IT, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców" - podsumowuje Katarzyna Witkowska, menedżer Technoparku Pomerania.

Zobacz również:


TOP 200