Szare na złote

Droga nowej techniki z laboratorium na rynek jest często długa. Zanim teoria stanie się praktyką, wiele pojęć wymaga sprecyzowania i przełożenia na język praktyki.

Droga nowej techniki z laboratorium na rynek jest często długa. Zanim teoria stanie się praktyką, wiele pojęć wymaga sprecyzowania i przełożenia na język praktyki.

Przetwarzanie równoległe było przedmiotem badań już w latach 60. Polega ono na rozłożeniu wielkich zadań obliczeniowych na setki, a nawet tysiące standardowych, tanich mikroprocesorów. Metoda ta pozwala na znaczne zwiększenie wydajności pracy komputera, szczególnie w wypadku procesów pracochłonnych i złożonych obliczeniowo. Komputery równoległe są także tańsze w eksploatacji, ponieważ bazują na standardowych komponentach.

Oferta producentów sprzętu i oprogramowania do przetwarzania równoległego jest coraz bogatsza. Należąca do NCR, jest liderem na rynku procesorów równoległych. W 1992 r. jej produkty stanowiły niemal połowę z 520 mln USD rynku procesorów do masowego przetwarzania równoległego. Firma nCube zapowiada na ten rok kompaktowy model ponad 65 tys. procesorów. Na rynek wchodzi także pierwsza maszyna do przetwarzania równoległego firmy ICL - Goldrush Megaserver. Również IBM zaprezentuje prawdopodobnie swój długo wyczekiwany komputer z przetwarzaniem równoległym.

Aktywni są także dostawcy oprogramowania. Pojawią się wkrótce pakiety aplikacji działające w środowisku rozproszonym z procesorami równoległymi na poziomie serwera. Najlepiej do tego przygotowani są producenci baz danych. Oracle, która ma udziały w nCube, oferuje bazę danych Parallel Server, przeznaczoną do przetwarzania równoległego, pozwalającą na równoczesne przetwarzanie transakcji przez zwielokrotnione węzły.

Z laboratorium do banku

Liczba użytkowników przetwarzania równoległego z sektora finansowego rośnie. Na przykład Bank of England prowadzi prace nad wprowadzeniem nowego systemu rozliczania zapisów księgowych Crest, który ma zastąpić istniejący system Taurus. Wyposażony w nowoczesną technikę i wykorzystujący przetwarzanie równoległe, Crest będzie w stanie, po umiarkowanych kosztach, przetwarzać do 20 tys. pozycji księgowych na minutę. Koszt budowy tego systemu szacuje się na ok. 10 mln GBP, z czego aż połowa ma przypaść na tworzenie oprogramowania. System wykorzystywać będzie komputery Tandem i przetwarzanie quasi-równoległe. Będzie miał także możliwość dołączania dodatkowych procesorów. BoE używał już uproszczonej wersji przetwarzania quasi-równoległego w systemach obsługujących centralne biura banku: Central Gilts Office, CGO (Centralne Biuro ds. Rządowych Papierów Wartościowych), Central Money Market Office (Centralne Biuro ds. Rynku Pieniężnego) i European Settelments Office (Biuro Rozliczeń Europejskich).

Szybkość przetwarzania jest bardzo istotna dla systemu Crest. Spodziewana liczba transakcji ma być ok. 10 razy większa niż w CGO (nawet do 150 tys. dziennie). Przemnożenie potencjalnie wielkiej liczby rachunków przez równie dużą liczbę akcji generuje ogromną liczbę sald, które należy przechowywać i korygować w procesie rozliczania. Czas odpowiedzi będzie zależał od tego, jak szybko Crest zdoła zlokalizować pozycje potrzebnych danych. Procedura uruchamiania procesorów będzie wpisana w system, ale samo przetwarzanie równoległe będzie zabezpieczane przez środowisko Guardian na komputerze Tandem.

Bank jak na dłoni

Wiele dużych instytucji finansowych wykorzystuje już w pewnym stopniu przetwarzanie równoległe. Większość z nich uważa, że najlepszym sposobem wdrożenia tej techniki w system instytucji jest podłączenie równoległego komputera do innych platform sprzętowych. Główna aplikacja uruchamiana jest na standardowej maszynie, natomiast komputery równoległe używane są do przetwarzania wykorzystującego dany podzbiór aplikacji lub jako motor bazy danych.

Bank TSB był jedną z pierwszych instytucji finansowych w W. Brytanii, wykorzystujących przetwarzanie równoległe. W 1989 r. TSB zainstalował serwer bazy danych Teradata DBC/1012. Głównym celem działań banku było stworzenie skonsolidowanej, centralnej bazy danych klientów, która łączyłaby całą bankowość, ubezpieczenia oraz obsługę kart kredytowych. Jednak żaden z istniejących systemów klientów nie komunikował się z innym i zarząd banku nie miał wglądu w całość prowadzonych spraw.

Po zakończonym sukcesem, programie pilotażowym, dotyczącym bazy danych dla systemu monitoringu kredytów, przeniesionej z centralnego komputera IBM, rozpoczęto prace nad bazą danych klientów. Rejestry pierwszych 2 mln klientów zostały przeniesione z komputera Unisys w sierpniu 1991 r. Obecnie baza danych klientów jest wykorzystywana przez nowo wprowadzony Branch Sales System - Brassy, który umożliwia klientom dostęp do bazy danych dla zapytań celowych w standardzie SQL. Brassy jest zainstalowany na ok. 140 stanowiskach, z których każde obsługuje ok. 10 oddziałów TSB.

Pomimo sukcesu bazy danych klientów w działaniach rynkowych, bank nie zdecydował się na wykorzystanie przetawrzania równoległego do przetwarzania transakcji on-line. TSB wprowadzi ograniczoną wersję bazy danych klientów pracującą na komputerach Unisys 2200, dla zapytań i aktualizacji on-line ze swych oddziałów.

Bilans w ciągu dwóch godzin

Holenderski ING Bank jest użytkownikiem produktów Oracle i nCube. Głównym ich zadaniem jest obsługa kompleksowych zapytań dla wszystkich rodzajów sprawozdawczości. Jako pierwszymi zajęto się zestawieniami bilansowymi wewnątrz grupy ING. Zazwyczaj trudniło się tym 20-25 osób przez okres ok. 1 miesiąca. Był to ogromny wysiłek dla ludzi i systemów, Teraz wystarczy po prostu nacisnąć klawisz. Przetwarzanie równoległe na komputerze nCube 32 z bazą danych Oracle 7 pozwala na wykonanie całego zadania w czasie krótszym niż dwie godziny.

Na tej samej platformie bank wdraża również system informujący o wynikach działalności każdego z 450 swoich holenderskich oddziałów. ING ma już gotowy system dla handlu kontraktami opcyjnymi. Pozwoli on na obsługę zapytań użytkowników w czasie krótszym niż 10 min, co komputerowi centralnemu banku zabierało kilka godzin. Poza tym projekt obejmuje marketingowy system informacji o wszystkich udziałowcach ING.

Przetwarzanie równoległe jest uznawane obecnie za najbardziej obiecujące rozwiązanie dla banków, które operują coraz większą liczbą danych i wciąż rozszerzają zakres swych działań.


TOP 200