Szansa na sukces

Dofinansowanie w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej otrzyma ok. 25 polskich projektów.

Dofinansowanie w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej otrzyma ok. 25 polskich projektów.

W ramach 2. programu tematycznego Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST), 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej Badań, Rozwoju i Prezentacji (5PR) dofinansowanie otrzyma 25 polskich projektów. Powstają one w konsorcjach z udziałem placówek naukowych i firm komercyjnych. W styczniu 2000 r. zakończą się szczegółowe negocjacje między konsorcjami a Dyrektoriatem Komisji Europejskiej DG XIII, które określą tryb przyznawania dotacji. Wtedy zostaną ujawnione tematy badawcze i skład konsorcjów.

"Formalne minimum to dwóch partnerów, w tym co najmniej jeden z Unii Europejskiej. Dobre konsorcjum to ok. 5-8 partnerów, z co najmniej 3-4 państw Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, zainteresowanych realizacją wspólnego projektu" - mówi Leszek Chmielewski, krajowy koordynator programu IST. W konsorcjum powinien być partner, stawiający zadanie do rozwiązania (tzw. końcowy użytkownik). Może nim być np. zakład przemysłowy lub organ administracji publicznej. Do tego należy dołączyć zespoły badawcze z uczelni lub instytutów, małą lub średnią firmę realizującą zadania techniczne, duży zakład dostarczający technologię, a także stowarzyszenie naukowe, które zajmie się poszukiwaniem ekspertów.

Zakres 2. programu tematycznego, dotyczącego przedsięwzięć o charakterze informatycznym, zawiera liczne zagadnienia szczegółowe. Obejmuje systemy i usługi dla obywateli (m.in. w zakresie służby zdrowia i administracji), nowe metody pracy i handlu elektronicznego, zagadnienia multimediów, podstawowe technologie i infrastrukturę oraz prognozowane i powstające technologie. Zakres programu jest ściśle określony w Programie Pracy (Work Programme). Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR (http://www.npk.gov.pl) publikuje kolejną już wersję roboczą Programu Pracy. Umożliwia on przygotowanie projektów, które mają być złożone w trzech terminach: 31 stycznia 2000 r. (IST Call 3), czerwiec 2000 r. (IST Call 4) lub wrzesień 2000 r. (IST Call 5).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200