Szał patentowy trwa - patenty informatyczne na szczycie

Przemysł teleinformatyczny przoduje w zakresie ilości zgłaszanych przed biurami patentowymi z całego świata wniosków patentowych i wniosków o zastrzeżenie wzorów użytkowych. Do biur patentowych rocznie kierowane jest ponad 125 tys. samych tylko wniosków o udzielenie patentu.

Z informacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wynika, że w kontekście patentów i wzorów patentowych teleinformatyczny jest najbardziej w ostatnich latach przemysł aktywną gałęzią światowej gospodarki. Przedstawiciele Światowej Organizacji Własności Intelektualnej podkreślają, że w 2011 roku łączna ilość patentów i wniosków patentowych złożonych w krajowych biurach patentowych z całego świata przekroczyła dwa miliony. Tylko w 2010 roku na świecie złożono niemal 127 tys. takich wniosków. Średni wzrost ilości zgłoszeń patentowych w latach 2006 - 2011 wyniósł niecałe 2 proc. w skali roku. Istotnie wyższą dynamikę wzrostu - sięgającą 8,1 proc. rocznie - odnotowano w zakresie wniosków patentowych obejmujących cyfrowe rozwiązania komunikacyjne.

W zeszłym roku znacząco wzrosła również ilość wniosków o zastrzeżenie wzorów użytkowych. Eksperci Światowej Organizacji Własności Intelektualnej uważają, że wzrost ilości takich zastrzeżeń przyczyni się do dalszego zwiększenia liczby pozwów sądowych dotyczących ewentualnych naruszeń i zbytnich podobieństw pomiędzy różnymi rozwiązaniami użytkowymi. Przykładem takiego sporu jest m.in. proces między firmami Apple i Samsung. Proces między obiema firmami zyskał wręcz miano jednego z najbardziej złożonych sporów sądowych w historii.

Wbrew obiegowej opinii to nie firma Apple rości sobie największe prawa do wzorów użytkowych wykorzystywanych w branży teleinformatycznej. Z analiz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wynika, że w zakresie ilości zgłaszanych wniosków o ochronę wzorów użytkowych w segmencie elektroniki użytkowej i branży teleinformatycznej przodują firmy: Samsung, LG, Research In Motion, Panasonic, Sony, Microsoft oraz Foxconn.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200