Systemy wiedzy o produkcie - fundament Przemysłu 4.0

Rynek systemów Product Lifetime Management stale rośnie. Rozwój napędzają coraz popularniejsze wdrożenia w chmurze. Dodatkowym bodźcem do zakupu PLM są zaimplementowane w rozwiązaniach nowe technologie, które znacznie usprawniają ich funkcjonalność.

Product Lifetime Management (PLM) to specjalistyczne oprogramowanie, które zarządza każdym aspektem życia produktu i integruje wszystkie dane, od jego powstania, po wprowadzenie na rynek, aż po utylizację. Rozwiązania PLM to także ważne uzupełnienie systemów CAD, umożliwiające m. in. kierowanie projektami, zarządzanie pracą grupową, koordynację projektów MCAD (mechanical computer-aided design, do projektowania struktur elektronicznych), ECAD (electronic computer-aided design, do projektowania i tworzenia systemów mechanicznych) i tworzenie BOM-ów (bills of materials). Zapewnia także pełną kontrolę nad powstawaniem, rozwojem i zmianami (wersjonowaniem) dokumentacji projektowej.

Im bardziej PLM zintegrowany jest z innymi rozwiązaniami w firmie, tym większy ma potencjał, ponieważ zbiera więcej różnorodnych informacji. Ważna jest zwłaszcza integracja z CRM i ERP.

Wiele firm skupia się również na integracji PLM z łańcuchem dostaw. Jest to dobra strategia, ponieważ często pojawiające się nowe produkty lub ich wersje, skrócenie cyklu ich życia, duży nacisk na szybkie wdrażanie zmian związanych z poprawą jakości produktów i eliminacją ich wad nie pozostaje bez wpływu na łańcuch dostaw.

Zobacz również:

  • Mercedes-Benz przyspiesza dzięki AI

- Prognozowanie popytu na nowe produkty, ich wpływ na sprzedaż w ramach obecnego portfolio oraz wczesna identyfikacja potencjalnych ograniczeń w zakresie zdolności realizacji dostaw, magazynowania czy produkcji - te kwestie stają się coraz ważniejsze dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw produkcyjnych, dlatego nowoczesne narzędzie klasy PLM nie może funkcjonować z boku łańcucha dostaw - mówi Marcin Podwojski, SCM Solution Architect w Oracle EMEA.

Coraz więcej PLM w chmurze

ResearchAnd Markets w 2017 roku wycenił rynek oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu na 43,5 mld USD i prognozuje, że do 2023 r. osiągnie on wartość 63,2 mld USD, co w okresie objętym prognozą oznacza CAGR na poziomie 6,4%. Natomiast według Transparency Market Research w latach 2015-2022 rynek będzie rósł średniorocznie nawet o 8,1%. Dane te dotyczą wszystkich modeli użytkowania oprogramowania. Przy podziale na rozwiązania on-premise i cloud widać wyraźnie coraz większą adopcję chmury. Rynek PLM w chmurze do 2022 roku będzie zwiększał się rok do roku aż o 12%.

Model cloud przyczynia się do popularyzacji systemów do zarządzania cyklem życia produktów. Wiele firm produkcyjnych unikało dotąd zakupu rozwiązań PLM z powodu wysokich kosztów i złożoności ich implementacji, jednak sytuację zmienia możliwość użytkowania rozwiązań w chmurze, ponieważ cloud PLM jest łatwiejszy, szybszy i tańszy do wdrożenia. - Bogata funkcjonalność PLM wymaga długotrwałych projektów wdrożeniowych i szeregu prac nie tylko konfiguracyjnych, ale również licznych kastomizacji. Jednak od czasu, gdy aplikacje PLM dostępne są jako usługa w chmurze, wdrożenia opierają się o wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych i polegają wyłącznie na konfiguracji narzędzi standardowych, bez modyfikacji sposobu ich działania. Innymi słowy, bez kastomizacji. Dzięki temu projekty wdrożeniowe nie tylko skróciły się w czasie, ale przede wszystkim są znacznie tańsze. - mówi Marcin Podwojski z Oracle.

PLM w chmurze to także sposób na demokratyzację tych rozwiązań, ponieważ pozwala na ich zakup mniejszym przedsiębiorstwom, które nigdy nie miały wystarczająco dużych budżetów by implementować rozwiązania on-premise.

Według raport Markets&Markets zapotrzebowanie na cloud PLM do 2021 roku zwiększać się będzie średniorocznie wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP o 20,5%, podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach wzrost ten wyniesie 14%.

Na światowym rynku systemów do zarządzania cyklem życia produktu czołowymi producentami są obecnie: Siemens PLM Software, SAP, Oracle, IBM, Dassault Systemes, Deltek Costpoint, Aras, daPulse, Fast React Systems, Dozuki, PROCAD, Audodesk i Arena Technologies.

Trendy w rozwoju PLM w 2019

Każdy rok przynosi zmiany w systemach PLM, związane z zastosowaniem nowych technologii zwiększających możliwości oprogramowania. Oto trendy jakie będą miały wpływ na PLM w 2019 roku.

Inteligentne wykorzystanie danych o produkcie w całym łańcuchu jego życia. Produkty podczas cyklu swego życia gromadzą w systemie PLM setki atrybutów, które mogą być rejestrowane, analizowane i wykorzystane do tworzenia nowych wzorów i projektów.

Dalsza kariera cyfrowych bliźniaków (digital twins). Cyfrowi bliźniacy zyskali na popularności w 2019 roku. Nic dziwnego: digital twins pozwalają zespołom projektowym i inżynierskim w sposób opłacalny i o niskim poziomie ryzyka testować w środowisku wirtualnym zdublowane cyfrowo produkty. Pozwala to rozwiązać problemy związane z wytwarzaniem produktu i zastosować ulepszenia bez wielokrotnego tworzenia fizycznych prototypów i wycofywania produktów z rynku.

Wykorzystanie technologii blockchain do tworzenia jednolitej wersji produktu. Szersze zastosowanie technologii łańcucha blokowego w systemach produkcyjnych to dopiero przyszłość. Jednak już teraz niektóre organizacje zaczynają eksperymentować z blockchain jako środkiem do stworzenia centralnego zapisu działań, zmian i danych, dotyczących produktu, w które nikt w firmie nie może ingerować. Uczestnicy sieci blockchain - projektanci produktów, dostawcy, sklepy, partnerzy logistyczni, sprzedaż i obsługa klienta - pracują na wspólnej infrastrukturze i wspólnych danych, bez scentralizowanego organu, co skraca czas produkcji i dostarczenia produktu na rynek.

Rosnąca popularność mikrousług. Wiele platform PLM działa na starej, monolitycznej architekturze, która wymaga gruntownych zmian. Aktualizacje mogą być jednak bardzo kosztowne i czasochłonne. Aby temu zaradzić, firmy o ograniczonych budżetach będą poszukiwać inteligentnych, łatwych do zarządzania usprawnień i modernizacji tworząc pojedyncze mikrousługi.

Aumented Reality/ Virtual Reality. Rozszerzona rzeczywistość w zarządzaniu życiem produktu pomoże m.in. stać na straży jego jakości. Od czasu do czasu rynek ma do czynienia ze zwrotami produktów (z powodu różnych usterek), co oznacza ogromne straty. AR zastosowana do kontroli jakości zmniejsza te zagrożenia, ponieważ pomaga zdiagnozować i przetestować produkt na każdym etapie pracy nad nim w jego naturalny środowisku.

Nieprawidłowości zostają więc wcześniej wychwycone. Jak podaje Statista wartość technologii AR i VR (określanych czasem wspólną nazwą Immersive Virtuality) zastosowanych w produkcji wzrośnie od 5 mld USD w 2016 roku do 29,5 mld USD w 2029 roku. To duża cześć całego rynku, który według Goldman Sachs osiągnie w 2025 roku wartość 80 mld USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200