Systemy okablowania strukturalnego

Zainteresowanie użytkowników okablowaniem strukturalnym w przedsiębiorstwach oraz konkretnymi rozwiązaniami dostawców rozłożyło się prawie identycznie jak w ubiegłorocznej ankiecie dotyczącej produktów okablowania, przeprowadzonej przez redakcję NetWorlda.

Zainteresowanie użytkowników okablowaniem strukturalnym w przedsiębiorstwach oraz konkretnymi rozwiązaniami dostawców rozłożyło się prawie identycznie jak w ubiegłorocznej ankiecie dotyczącej produktów okablowania, przeprowadzonej przez redakcję NetWorlda.

Systemy okablowania strukturalnego

Jak głosowali czytelnicy

Nadal wyrównaną czołówkę dostawców okablowania dla firm tworzy grupa trzech tych samych producentów (Molex, Krone, Legrand), do której zbliżył się Emiter z własnym systemem Emiter Net - przekraczając magiczny próg 10% udzielonych mu głosów przez ankietowanych. Łącznie na tych czterech producentów zagłosowało prawie 60% uczestników, co wskazuje na dużą popularność oferowanych przez nich rozwiązań oraz niechęć użytkowników do kolejnej zmiany już zainstalowanego systemu kablowego.

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej głosów (17,4%) i powtórne zwycięstwo w tym segmencie uzyskał gigabitowy system okablowania miedzianego PowerCat 6 (kat. 6) firmy Molex Premise Networks, konfekcjonowany wieloma aktywnymi i pasywnymi elementami pochodzącymi od tego samego dostawcy. Taka niezmienność pozycji w rankingu świadczy nie tylko o jego popularności w informatyzacji polskich firm, ale również wskazuje na stabilność zainteresowania użytkowników sprawdzonym okablowaniem miedzianym o przepływności do 1 Gb/s - bez gwałtownego przestawiania się na systemy optyczne o większych szybkościach (10 Gb/s). Zainteresowanie szybszymi technologiami transportu jest więc raczej niewielkie.

Analizując głosy oddane na produkty okablowania można stwierdzić, że z wyjątkiem zamiany miejscami (ADC Krone oraz Legrand) - znajdującej się w granicach błędu statystycznego - preferencje użytkowników odnośnie do rozwiązań firmowych są rzeczywiście trwałe i praktycznie nie zmieniły się w stosunku do miejsc z ubiegłego roku. Można więc przyjąć, że pozycje w rankingu niewiele już zależą od dalszego wzrostu liczby ankietowanych (prawie dwukrotny wzrost odpowiedzi), a uzyskane w ten sposób wyniki są rzeczywiście miarodajne.

Zwycięzca kategorii

PowerCat 6 producent: Molex Premise Networks

Systemy okablowania strukturalnego

System okablowania miedzianego kat. 6 obejmuje dwie wersje: dla kabli nieekranowanych UTP i ekranowanych STP. Wersja UTP składa się z paneli krosowych, gniazd abonenckich w różnych standardach oraz kabli kat. 6 w powłoce PVC i LSZH. Moduł Data Gate Plus ze złączami szczelinowymi IDC jest wyposażony w automatyczną przesłonę, która chroni wnętrze przed przedostawaniem się z otoczenia zanieczyszczeń oraz uniemożliwia wpinanie niewłaściwych wtyków. Wersja STP bazuje na modułach gniazdowych Data Gate Plus STP, z pełnym zabezpieczeniem przed szkodliwym promieniowaniem PEM. System zabezpiecza również przed niepożądanym przesłuchem pochodzącym z sąsiednich torów transmisyjnych w kablu.


TOP 200