Systemy IT gotowe do Igrzysk

Pomyślnie zakończyły się testy systemów informatycznych, które będą obsługiwały rozpoczynające się za półtora miesiąca XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie. Przedstawiciele firmy Atos Origin - technologicznego partnera Igrzysk w Pekinie zapewnili, że środowisko IT jest w pełni gotowe do rozpoczęcia największej imprezy sportowej na świecie.

W testach udział wzięło prawie 2500 osób. Symulowano trzy, kluczowe zdaniem organizatorów, dni rozgrywek olimpijskich - 13, 16 i 21 sierpnia 2008. Wstępnie zdefiniowano 500 scenariuszy kryzysowych. Pod uwagę brano m.in. awarie sprzętowe, błędy w oprogramowaniu, zmiany w harmonogramie rozgrywek, a nawet ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe. Testy odbyły się na 39 arenach sportowych i objęły różne dyscypliny sportowe.

Od strony technicznej przygotowania do Igrzysk w Pekinie objęły prawie 450 projektów naukowo-technologicznych. Ich łączny budżet to ponad 400 mln USD. Podstawą obsługującego Igrzyska środowiska informatycznego są stworzone przez firmę Atos Origin systemy do zarządzania Igrzyskami (GMS) i obiegu informacji IDS. Pierwsza rodzina systemów odpowiada za planowanie i zarządzanie wszelkimi procesami związanymi z organizacją Igrzysk (m.in. akredytacji, zakwaterowania, obsługi medycznej i transportu). Natomiast rolą systemu IDS jest przede wszystkim integrowanie pochodzących z różnych źródeł informacji dotyczących m.in. wyników poszczególnych konkurencji. W skład systemu IDS wchodzą również rozbudowane moduły informacji dla komentatorów i prasy.

W skład samej infrastruktury informatycznej XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich wejdzie ponad 1000 serwerów i prawie 10 tys. terminali, dostarczonych m.in. przez firmę Lenovo. Środowisko obsługujące tegoroczne Igrzyska w Pekinie zostało stworzone głównie w oparciu o platformę Unix. Część terminali działa pod kontrolą systemu Windows XP. Wszystkie dane są przechowywane w dwóch centrach danych, każde o powierzchni 300 m.kw. Nad funkcjonowaniem całości czuwa m.in. liczący 150 osób zespół specjalistów.

Warto dodać, że stworzony specjalnie na potrzeby Igrzysk system monitoringu cyfrowego opiera się na technologii WiFi. Rozproszony system monitorowania wykorzystujący protokół IPv6 składa się z wielu kamer cyfrowych i obejmuje swoim zasięgiem niemal cały Pekin. Jest wykorzystywany m.in. do kontrolowania natężenia ruchu na drogach dojazdowych do Parku Olimpijskiego oraz nadzorowania bezpieczeństwa na poszczególnych stadionach. Według przedstawicieli dzięki wykorzystaniu protokołu IPv6 możliwości sieci zależą tylko od wydajności łączy.

Więcej na temat systemów IT obsługujących tegoroczne Igrzyska:

Ruszyły testy systemu IT XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich

Lenovo przekaże olimpijską pochodnię Acerowi

Igrzyska w Pekinie a informatyka

Czytaj też:

Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008 - Chiny planują filtrować Internet


TOP 200