System rośnie z firmą

Producent drożdży i dodatków piekarskich LESAFFRE POLSKA SA wdraża system TETA Personel z dostępem webowym.

System pomoże w zarządzaniu firmą, która dynamicznie się rozwija i zatrudnia coraz więcej osób. Zakres funkcjonalny rozwiązania TETA Personel obejmuje następujące obszary: kadry, płace, umowy cywilnoprawne, BHP, zarządzanie czasem pracy (RCP), kasa zapomogowo-pożyczkowa, świadczenia socjalne, szkolenia, zarządzanie rozwojem pracownika. Dodatkowo pracownicy firmy będą mieć dostęp do wybranych funkcji systemu (administracja, kartoteka pracownika, raportowanie, absencje, urlopy, zarządzanie czasem pracy) z poziomu samoobsługowej platformy internetowej TETA Galactica. Docelowo wdrożony zostanie również moduł delegacje i oceny pracownicze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200