System pełen wieści

W Polskiej Agencji Prasowej w rekordowo krótkim czasie wykonano i wdrożono centralny system do przygotowywania, dystrybucji i archiwizowania serwisów informacyjnych.

W Polskiej Agencji Prasowej w rekordowo krótkim czasie wykonano i wdrożono centralny system do przygotowywania, dystrybucji i archiwizowania serwisów informacyjnych.

Polska Agencja Prasowa chce uczynić Internet podstawowym medium dystrybucji swoich serwisów informacyjnych. PAP zamierza również wprowadzić do oferty serwisy personalizowane, automatycznie przygotowywane pod kątem zainteresowań konkretnego klienta.

System informatyczny działający w PAP musi funkcjonować stale - 7 dni w tygodniu, 24 godz. dziennie. Dotychczas stosowany system szwajcarski był kosztowny przede wszystkim ze względu na konieczność ponoszenia stałych opłat licencyjnych. W perspektywie kilkuletniej eksploatacji wdrożenie nowego systemu było rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. Przetarg na budowę systemu rozstrzygnięto dość późno, dopiero w III kwartale ub.r.

Przed sylwestrem

W pierwszej fazie realizacji projektu krytycznym czynnikiem był czas. Trzeba było zdążyć przed 1 stycznia br., gdyż dotychczasowy system nie był przygotowany do problemu roku 2000. System edycyjny udało się zrealizować firmie Rodan System w rekordowo krótkim czasie, lecz spowodowało to przesunięcie terminu odbioru jakościowego. "W styczniu i lutym uzupełniano te funkcje i usuwano niedogodności, które były efektem szybkiego tempa pracy w 1999 r." - mówi Tomasz Domżał, dyrektor Biura Techniki PAP. Obecnie realizowana jest druga faza projektu. Teraz czas nie jest już czynnikiem krytycznym. Wiadomo jednak, że cały projekt musi zostać zrealizowany do końca br.

"Obecnie wdrożony system edycji depesz jest wynikiem kompromisu między możliwością wykorzystania udogodnień, jakie daje system , a przyzwyczajeniami użytkowników, którzy przez lata korzystali z systemu tekstowego" - twierdzi Tomasz Domżał.

System umożliwia edycję depesz i dostęp do ich archiwum, a także obsługę wszystkich kanałów przyjmowania i dystrybucji wiadomości agencyjnych, w tym obsługę transmisji satelitarnej i internetowej. Stanowiska pracy korespondentów mogą być łączone z systemem poprzez Internet.

Obrazki na stronie

Wciąż prowadzone są prace nad realizacją następnych modułów systemu. Jako pierwszy zostanie wdrożony system obsługi serwisów ekonomicznych, w którego skład ma wejść hurtownia danych ekonomicznych, umożliwiająca prowadzenie analizy zjawisk gospodarczych z uwzględnieniem zachodzących pomiędzy nimi współzależności w dowolnych szeregach czasowych. System ten będzie na bieżąco połączony z nowym systemem giełdowym GPW. Do gromadzenia danych ekonomicznych zostaną wykorzystane możliwości metajęzyka opisu danych XML (eXtensible Markup Language) i język Java.

W tym roku powstanie także multimedialne repozytorium różnych danych zawartych w archiwach agencji, obejmujące m.in. 16 mln zdjęć. Repozytorium to będzie udostępnione przez Internet wszystkim klientom Polskiej Agencji Prasowej. Do tego ma być wykorzystany - po raz pierwszy w Polsce - system i.Reach. Ten produkt firmy Informix służy do zarządzania publikowaniem dokumentów w różnych formatach na serwerze WWW w intranetowym środowisku rozproszonym, z którego korzysta wielu użytkowników.

Ostatnim etapem projektu będzie system billingowy, umożliwiający jednostkowe rozliczanie sprzedaży usług i produktów PAP.

Polska Agencja Prasowa ma prawa autorskie do całości zrealizowanego oprogramowania, w tym do źródeł systemu, i może go sprzedawać bez zobowiązań wobec wykonawcy.


TOP 200