System informacji i zarządzania ruchem na dworcu

Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy dostarczą PKS Poznań system informacji pasażerskiej oraz zarządzania ruchem na stanowiskach peronowych. System wesprze infrastrukturę najnowocześniejszego w Polsce dworca autobusowego, który powstaje w ramach Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu.

KZŁ wyposaży dworzec w tablice stanowiskowe z czujnikami zajętości miejsca, tablicę wjazdową dla kierowców, tablice zbiorcze odjazdów i przyjazdów, bramkę służącą do identyfikacji autobusów wjeżdżających na teren dworca na podstawie tablic rejestracyjnych, automatyczną informację megafonową typu text-to-speech, urządzenia serwerowe zarządzania informacją pasażerską oraz oprogramowanie niezbędne do zintegrowanego funkcjonowania ww. urządzeń.

Wszystkie te urządzenia będą monitorowane i sterowane z centrum zarządzania ruchem.

Dworzec zostanie wyposażony w najnowocześniejsze w Europie tablice typu LED, LCD i LCD-TFT, czyli monitory wysokich rozdzielczości. Będą one spójne technologicznie, stylistycznie, jak również pod względem sposobu prezentacji informacji z systemem informacji pasażerskiej wdrożonym w 2011 r. przez Kolejowe Zakłady Łączności i PKP Informatykę na dworcu kolejowym.

Termin zakończenia projektu planowany jest na koniec października 2013 r.


TOP 200