System dla żubra

Bank Pekao SA podjął decyzję o zakupie oprogramowania amerykańskiej firmy Alltel.

Bank Pekao SA podjął decyzję o zakupie oprogramowania amerykańskiej firmy Alltel.

Po kilkunastu miesiącach od rozpisania przetargu, Bank Pekao SA podpisał umowę z Alltel Information Services (Poland) Sp. z o.o., przedstawicielstwem amerykańskiej korporacji Alltel. Ostateczną decyzję o wyborze tej firmy kierownictwo Pekao SA podjęło na początku lipca br. Wartość umowy szacuje się na ponad 40 mln USD.

Alltel będzie dostawcą zintegrowanego systemu informatycznego Systematics, pracującego na mainframe. System ma być wdrożony w Pekao i trzech bankach wchodzących w skład Grupy Pekao.

Zakłada się, że nowy system informatyczny zacznie działać w pierwszej połowie 2000 r., zaś zakończenie procesu włączania do niego oddziałów Grupy Pekao przewidywane jest na połowę 2001 r. Oprogramowanie Alltela zastąpi stosowane dotychczas aplikacje (własną Pekao SA oraz GryfBank i Zorbę). Według przedstawicieli banku, Systematics jest na tyle sparametryzowany, że jego lokalizacja i dostosowywanie do polskich warunków będzie wymagać dokonania zmian w nie więcej niż 15% kodów źródłowych.

Na razie nie ma szczegółowego harmonogramu wdrożenia. Ma on być opracowany w ciągu najbliższego miesiąca. Bank do projektu oddeleguje 20-40 osób. Jednym z celów, które stawiają przed sobą przedstawiciele Pekao SA, jest maksymalne skrócenie czasu współistnienia starego i nowego systemu. Dzięki temu bank zamierza obniżyć koszty projektu. To założenie jest podstawą strategii wdrożenia.

Alltel zobowiązuje się wdrożyć system i zapewnić usługi związane z dostosowaniem rozwiązania do polskich warunków, konsolidacją różnych platform i technologii wykorzystywanych przez członków grupy, szkoleniami oraz integracją swoich produktów z innymi stosowanymi przez Grupę. Po zakończeniu projektu bank otrzyma trzyletnią, bezpłatną pomoc techniczną. Według przedstawicieli Pekao SA, przed ewentualnymi niepowodzeniami zabezpieczają stosowne klauzule w ponad 1000-stronicowej umowie.

Jednocześnie amerykańska spółka otworzyła w Polsce swój oddział - Alltel Information Services (Poland), którego dyrektorem generalnym został Dave Cottingham. Szefem projektu ze strony dostawcy jest Mark Myers. Prawdopodobnie partnerem Alltela w Polsce, a jednocześnie podwykonawcą, zostanie warszawski Softbank SA. Obecnie - według zapewnień przedstawicieli spółki - trwają rozmowy dotyczące podpisana oficjalnej umowy między obiema firmami.

Poszukiwania dostawcy rozpoczęto w czerwcu 1996 r. W grudniu 1996 r. wysłano do ponad 20 firm zapytania ofertowe. Zorganizowany wtedy przetarg zakończono bez wyboru producenta, który dostarczyłby nowy system centralny. Do końcowego etapu zakwalifikowały się wtedy Andersen Consulting i Unisys. Zdecydowano się jednak na "alternatywne" rozwiązanie, polegające na wyodrębnieniu dostawcy oprogramowania z zachowaniem zasad konkurencji i rozpoczęto rozmowy z Alltelem, wytypowanym przez przedstawicieli Pekao SA jako potencjalny dostawca. Firma nie uczestniczyła jednak we wcześniejszym przetargu.

Główna sfera działalności tej firmy obejmuje telekomunikację. Jednak od 1990 r., po przejęciu angielskiego Systematicsa, powstał dział Alltel Information Services, oferujący rozwiązania dla sektora bankowego. W ub.r. obroty firmy wyniosły 3,2 mld USD, a zysk netto - 398,9 mln USD.