System Syriusz po ośmiu latach zaczął działać w urzędach pracy

Projekt budowy systemu do obsługi urzędów pracy pamięta jeszcze rok 2003. Przeżył też kilka reform i zmian w ministerstwach. W lutym br. zakończyło się jego wdrożenie.

Choć urzędy nie miały takiego obowiązku wszystkie wdrożyły system SyriuszStd. Dzięki temu klienci urzędów pracy w całej Polsce będą obsługiwani w ten sam, ustandaryzowany sposób.

Łukasz Woźniak, kierownik projektu "Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Idea budowy systemu powstała w 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. System miał zastąpić przestarzały już system PULS, dokończyć informatyzację tego obszaru i połączyć - od strony IT - obszar pracy i świadczeń społecznych.

Długa droga do gwiazd

Projekt z roku 2003 został przerwany po kolejnej reformie administracji przez rozdział Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dopiero w 2005 r. podpisano umowę na budowę systemu SyriuszaSyriuszStd (Syriusz-Standard), który MPiPS odebrało w 2008 r. W 2009 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - podpisała z umowę na wdrożenie systemu we wszystkich urzędach pracy. Projekt wdrożenia Syriusza SyriuszStd w 340 powiatowych urzędach pracy definitywnie zakończył się w lutym 2011 r. Jak zapewniają przedstawiciele CRZL - przed terminem i w zakładanym budżecie. Oficjalnie projekt miał bowiem skończyć się dopiero w czerwcu 2011 r.

"Choć urzędy nie miały takiego obowiązku wszystkie wdrożyły system SyriuszStd. Dzięki temu klienci urzędów pracy w całej Polsce będą obsługiwani w ten sam, ustandaryzowany sposób. Co więcej, prawie wszystkie urzędy pracy wdrożyły dodatkowe funkcjonalności systemu związane z obsługą kadr, płac i finansów urzędu" - mówi Łukasz Woźniak, kierownik projektu "Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. System ma jednak nie tylko wspomagać obsługę klientów przez urzędy pracy, ale także wspomagać je w rozliczeniach dofinansowań unijnych i udostępniać wszystkim pracownikom urzędów niezbędne im do pracy dane, które do tej pory były rozproszone po urzędach. System wspomaga też analizę rynku pracy, zgłaszanych ofert, poziomu oraz struktury bezrobocia. W długofalowej perspektywie SyriuszStd ma stanowić podstawę do pozwolić na monitorowaniea rynku pracy w Polsce, tworzenie tworzenia analiz i ocenę efektywności działań podejmowanych przez państwowe publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy. Jego wykorzystanie ma też służyć optymalizacji decyzji dotyczących wydatkowania funduszy publicznych na walkę z bezrobociem, czy uruchamiania narzędzi aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

W części urzędów system działa w modelu usługowym. Początkowo CRZL pilotażowo wdrożyło Syriusza SyriuszStd w modelu SaaS jedynie w pięciu urzędach. "Okazało się jednak, że są one bardzo zadowolone z tego, że nie muszą ponosić kosztów związanych z zakupem infrastruktury, ani osobiście zajmować się utrzymaniem aktualności rozwojem aplikacji i jej administrowaniem. W efekcie w modelu usługowym z Syriusza SyriuszStd korzysta obecnie blisko 45 powiatowych urzędów pracy" - wyjaśnia Łukasz Woźniak. Taki model będzie rekomendowanym kolejnym urzędom.


TOP 200