System ERP jako wsparcie dla żeglugi śródlądowej

Do końca 2011 r. potrwać ma wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 w grupie kapitałowej Odratrans.

System ERP jako wsparcie dla żeglugi śródlądowej

Docelowo oprogramowanie ma objąć swoim zasięgiem siedem z trzynastu spółek grupy wyspecjalizowanej m.in. w transporcie śródlądowym, zarządzaniem portami, pracami stoczniowymi, wydobyciem kruszyw. We wszystkich spółkach planowane jest uruchomienie funkcjonalności wspierającej księgowość, zakupy, logistykę, obszar kadr i płac, gospodarkę magazynową oraz zarządzanie projektami. System Microsoft Dynamics NAV 2009 zostanie ponadto zintegrowany z szeregiem specjalistycznych aplikacji wykorzystywanych przez poszczególne spółki. Realizatorem wdrożenia jest firma IT.integro.

Zobacz również:


TOP 200