System Achitect

Pakiet System Architect firmy Popkin umożliwia tworzenie modeli aplikacji czasu rzeczywistego w środowisku Qnix.

Pakiet System Architect firmy Popkin umożliwia tworzenie modeli aplikacji czasu rzeczywistego w środowisku Qnix.

Duża liczba narzędzi CASE powoduje, że firmy software'owe i zespoły programistyczne mają trudności z podjęciem decyzji, który produkt kupić. W Polsce sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że liczba dostępnych narzędzi jest niewielka, a czynnikiem najczęściej decydującym o zakupie jest cena.

Ostatnio na polskim rynku narzędzi CASE pojawił się nowy pakiet - System Architect - firmy Popkin. Pakiet jest stosunkowo tani, ma wiele możliwości wspólnych, także innym narzędziom CASE, oraz dwie unikalne cechy: współpracuje z pakietem do tworzenia aplikacji Magic 7.1 i jest jedynym produktem przystosowanym do tworzenia modeli aplikacji czasu rzeczywistego w środowisku systemu operacyjnego Qnix.

Wielość narzędzi

Pakiet System Architect (SA) składa się z wielu narzędzi zlokalizowanych wokół pewnego minimum modułów, niezbędnych do działania, oraz wspólnego repozytorium, służącego do przechowywania informacji o tworzonych modelach danych, diagramach przepływów, zależności encji, relacji, schematach baz danych, obiektach itd. Każde z narzędzi jest dostarczane w postaci oddzielnego modułu, kupowanego w miarę potrzeby. Pakiet jest dostępny w wersji jednostanowiskowej (chronionej przed nie upoważnionym używaniem za pomocą klucza sprzętowego) lub w wersji sieciowej (chronionej za pomocą dyskietki startowej).

Wielość metodyk

W przeciwieństwie do innych narzędzi CASE, posługujących się jedną metodyką modelowania, SA korzysta z ok. 20 takich metodyk. Jeżeli programista jest zainteresowany tradycyjnymi strukturalnymi metodami modelowania, ma do wyboru m.in.: Gane/Sarson, Yourdon/deMarco, Ward/Mellor (modelowanie systemów czasu rzeczywistego). Jeżeli zaś zamierza skorzystać z obiektowych metod projektowania i analizy, dostępne są metodyki: Booch, Coad/Yourdon i Rumbaugh. W ramach jednego projektu (a nawet jednego modelu) można łączyć różne metodyki i różne typy diagramów.

Modelowanie danych

Moduł modelowania danych SA pozwala na tworzenie zależności encji, widoku logicznego i fizycznego modelu bazy danych. Pakiet automatycznie odwzorowuje typy danych, zdefiniowane w modelu danych, na odpowiednie typy dostępne w - przyjętym do realizacji - serwerze bazy danych.

Moduł Reverse Data Engineer służy do odtworzenia modelu bazy z istniejącej bazy danych; generuje także model logiczny z wytworzonego modelu fizycznego oraz zapewnia utrzymywanie synchronizmu między tymi modelami przy zmianie jednego z nich.

Generator schematów tworzy skrypt do zakładania bazy w wybranym serwerze bazy danych. SA może budować bazy dla serwerów baz danych: DB2, Informix, CA-OpenIngres, Sybase, Oracle, Microsoft SQL Server, Borland InterBase, Watcom SQL i wielu innych baz SQL, dla baz danych na biurko (Access, Paradox, dBase i in.) oraz dla baz 4GL.

Istnieją również specjalne moduły do tworzenia dokumentacji projektu, przygotowywania raportów, łączenia z pakietami do szybkiego opracowania aplikacji: Delphi, PowerBuilder i Visual Basic.

Dodatkowe moduły

Moduł SA Objects pozwala na posługiwanie się obiektowymi metodami modelowania danych i ułatwia przejście do obiektowej techniki tworzenia aplikacji za pomocą obiektowych języków Smalltalk i C++.

Moduł SA Business Process Reengineering umożliwia modelowanie funkcji biznesowych zgodnie ze specyfikacją IDEF0, modelowanie danych - IDEF1 oraz procesów - IDEF3.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200