Synchronizacja i kontrola

JavaSafe to system kontroli wersji kodu aplikacji umożliwiający efektywniejszą współpracę zespołu programistów.

JavaSafe to system kontroli wersji kodu aplikacji umożliwiający efektywniejszą współpracę zespołu programistów.

Sun Microsystems wprowadził na rynek JavaSafe 1.0 - narzędzie pozwalające na synchronizowanie i kontrolowanie pracy zespołu programistów, gdy poszczególni członkowie zespołu znajdują się w różnych miejscach i komunikują się wyłącznie przez sieć. System JavaSafe automatycznie rozpoznaje i zapisuje wszystkie modyfikacje dokonane w plikach, eliminując konieczność każdorazowego sprawdzania przez programistów numeru wersji, nad którą pracują. Elastyczność JavaSafe pozwala na pracę w Sun Java Development Kit (JDK), Sun Java Workshop, Symantec Visual Cafe for Java, Inprise JBuilder. Narzędzie może również zarządzać pracą nad projektami tworzonymi w C, C++, CGI, PERL i HTML. Nowe oprogramowanie, prezentowane przez Suna, przeznaczone jest dla małych i średnich grup programistów, niezależnie od platformy systemowej, na której pracują.

Zmiany wprowadzane przez użytkowników programu JavaSafe składowane są w katalogach (składnicach), obsługiwanych przez serwer JavaSafe, zapewniający bezpieczeństwo informacji związanych z opracowywanym projektem. Serwer JavaSafe przechowuje dane, natomiast klient JavaSafe pobiera tylko odpowiednią wersję. W przypadku plików tekstowych, użytkownik może natychmiast ocenić zakres dokonanych poprawek w porównaniu z ostatnią wersją - wszystkie zmiany są podkreślone.

Cechy JavaSafe 1.0:

Synchronizuje i koordynuje prace programistyczne w technologii Java.

Automatycznie rozróżnia i identyfikuje kolejne wersje oprogramowania - członkowie zespołu pracujący nad tym samym projektem nie muszą sprawdzać wprowadzonych poprawek i zmian.

Koordynuje proces tworzenia oprogramowania również w innych językach - m.in. C, C++ i CGI.

JavaSafe jest częścią zestawu narzędzi firmy Sun dla programistów zajmujących się złożonymi projektami. Do pakietu należy również m.in. Java Blend, który automatyzuje łączenie aplikacji w Javie z relacyjnymi bazami danych i Java Modeler - system pozwalający na projektowanie aplikacji i tworzenie kodu.

<hr size=1 noshade>JavaSafe 1.0 jest już dostępne na serwerze elektronicznej sprzedaży firmy Sun

http://java.sun.com/products/javasafe

Jego cena wynosi 209 USD za kopię.