"Symulujmy strajk"

Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjnych ISA z Dąbrowy Górniczej (tel 255 213), proponuje polskim przedsiębiorstwom francuski program PRODSTAR służący do zarządzania produkcją.

Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjnych ISA z Dąbrowy Górniczej (tel 255 213), proponuje polskim przedsiębiorstwom francuski program PRODSTAR służący do zarządzania produkcją.

Program składa się z trzech części. Pierwsze dwie wspomagają dział zbytu, finanse i księgowość. Trzecia część PRODSTAR-a realizuje międzynarodowy standard zarządzania produkcją - MRP II (Manufacturing Resource Planning). 6 modułów PRODSTAR MRP II zawiera: biblioteki opisów materiałów półproduktów i produktów finalnych; opisy stanowisk produkcyjnych; algorytmy zarządzania zleceniami dla stanowisk; planowanie potrzeb materiałowych; nadzór zaopatrzenia oraz funkcje symulacyjne (pozwala odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby...).

Program może pracować na komputerach IBM: AS/400, RS/6000, PC, na tych ostatnich w sieci Novell. W krajach EWG posiada ok. 1000 wdrożeń w zakładach mechanicznych, chemicznych i farmaceutycznych. Można go dostosowywać do potrzeb użytkownika.


TOP 200