Symmetry rozbuduje system informatyczny Ministerstwa Finansów

Spółka informatyczna Symmetry podpisała umowę z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) na rozbudowę środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych resortu. Oferta spółki została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach świadczonych usług Symmetry odpowiada za rozbudowę macierzy dyskowych EMC VNX 7600 oraz wirtualnych bibliotek taśmowych EMC DataDomain 4500 wraz z instalacją oprogramowania. Oprócz prac wdrożeniowych i konfiguracyjnych, spółka wykona integrację dostarczonego sprzętu ze środowiskiem informatycznym CPD MF. Kontrakt obejmuje również świadczenie usług utrzymaniowych przez okres 48 miesięcy, z gwarancją 8 godzinnego czasu naprawy w przypadku zgłoszeń krytycznych. Całość prac zostanie ukończona na początku czwartego kwartału 2016 r.

Rozbudowa infrastruktury przechowywania i backupu danych w CPD MF o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie umożliwi realizację pierwszej fazy projektów biznesowych resortu, takich jak CVP czyli katalog usług cyfrowych przygotowywany dla podatników w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT i obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, e-Finanse Publiczne oraz PUESC - Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Zobacz również:

- Cieszę się, że oferta Symmetry spełniła wszystkie wymagania zdefiniowane przez CPD MF. Wygrana w przetargu wzmacnia portfel naszych projektów realizowanych dla sektora administracji publicznej, który zajmuje ważne miejsce w portfolio spółki – komentuje Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.


TOP 200