Symfonia rozlicza

Matrix.pl oferuje nowy moduł finansowy systemu ERP Symfonia forte, umożliwiający indywidualne rozliczania kosztów okresowych.

Aplikacja automatyzuje proces comiesięcznego rozliczania kosztów zapewniając ścisłą integrację z modułem Finanse i Księgowość systemu Symfonia. Oprogramowanie umożliwia indywidualne wyznaczanie i zatwierdzanie planów rozliczeń międzyokresowych. Zabezpiecza przed wielokrotnym rozliczeniem tych samych kosztów w jednym okresie sprawozdawczym oraz umożliwia korekty planów w oparciu o źródłowe dokumenty korygujące. Użytkownik programu ma pełną kontrolę nad poprawnością rozliczeń, w tym dostęp do precyzyjnych informacji o aktualnym stanie realizacji planu rozliczeń międzyokresowych.

W wakacyjnej promocji Matrix oferuje aplikację Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów w cenie 750 zł netto.

Zobacz również:

Więcej informacji:

http://www.matrix.pl


TOP 200