Symfonia

Dzisiejszym gościem naszego kącika jest pakiet Symfonia - obok Polki i Wokulskiego bodaj najpopularniejszy z krajowych systemów informatycznych, mających za zadanie wspomaganie zarządzaniem firmami o małej i średniej wielkości. Produkt ten w całości powstał na terenie Polski, działa w środowisku MS Windows, a jego autorem jest firma Altkom Matrix z Warszawy.

Dzisiejszym gościem naszego kącika jest pakiet Symfonia - obok Polki i Wokulskiego bodaj najpopularniejszy z krajowych systemów informatycznych, mających za zadanie wspomaganie zarządzaniem firmami o małej i średniej wielkości. Produkt ten w całości powstał na terenie Polski, działa w środowisku MS Windows, a jego autorem jest firma Altkom Matrix z Warszawy.

Skład orkiestry

Pakiet Symfonia ma budowę modułową. Tworzą go bowiem programy "Finanse i Księgowość", "Sprzedaż" oraz "Kadry i Płace", przy czym każdy z nich, podobnie jak to ma miejsce w innych tego typu rozwiązaniach, może działać samodzielnie tzn. jako pojedyncza aplikacja lub też być zintegrowany z innymi modułami w jeden spójny system zarządzający. Całość zaś uzupełnia program noszący nazwę "Analizy i Planowanie", który prócz realizacji swych podstawowych zadań, czyli sporządzania analiz może również służyć do informowania kierownictwa firmy o wynikach podejmowanych działań gospodarczych.

Finanse i księgowość

To podstawowa część pakietu Symfonia. Jej przeznaczeniem jest zarówno prowadzenie ksiąg handlowych jak też w pewnym, ograniczonym zakresie informowanie szefa firmy. W module tym główny księgowy odnajdzie m.in. wzorcowy plan kont, (który daje się przystosować do profilu i specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa), narzędzia ułatwiające generowanie sprawozdań dla GUS i Urzędu Skarbowego, funkcje pozwalające na drukowanie monitów oraz not odsetkowych, a także będzie mógł wygenerować stosowne raporty i sprawozdania. Kierownictwo firmy zaś uzyska informacje dotyczące kondycji finansowej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa i będzie się mogło zapoznać np. z wynikami próbnego bilansu lub rachunku wyników.

W sumie, jeśli wierzyć zapewnieniom producenta moduł ten realizuje większość zasadniczych operacji księgowych, począwszy od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez dostarczanie bieżącej informacji o zobowiązaniach i należnościach czy prowadzenie pełnych rejestrów VAT, na automatycznym sporządzaniu bilansu zamknięcia oraz kontroli bilansowania i prawidłowości rozksięgowań dokumentów kończąc. Warto także wiedzieć iż

program ten umożliwia takie operacje jak automatyczne przeliczenie wartości księgowej dokumentu z waluty obcej na złotówki i odwrotnie oraz wylicza różnice kursowe, zachowując jednocześnie oryginalne dane i umożliwiając ich późniejsze odtworzenie.

Sprzedaż

Moduł ten wspomaga prowadzenie kontroli, ewidencji i rozliczanie obrotu towarowego, a więc ułatwia pracę szefa, handlowca, magazyniera i kasjera. Pierwszy z nich posiada tu dostęp do kluczowych informacji w postaci wskaźników, które pozwalają na szybki przegląd istotnych dla firmy zdarzeń gospodarczych. Drugi dzięki efektywnej kontroli zobowiązań i należności, automatom wspomagającym tworzenie ofert oraz możliwości projektowania wielu poziomów cen i kompletnej informacji o towarach oraz zamówieniach może prowadzić aktywną politykę sprzedaży. Magazynier natomiast uzyskuje znaczną kontrolę nad rzeczywistym ruchem towarów, a kasjer nad przepływem gotówki. Program ten oczywiście obsługuje VAT (na poziomie ewidencji, rozliczeń oraz emisji dokumentów). Pozwala ponadto sporządzać różnorodne kalkulacje, zestawienia, raporty itd.

W module Sprzedaż znajdujemy też inne liczne udogodnienia. Wymienić tu wypada np. możliwość blokowania kredytu poszczególnym kontrahentom na podstawie określonych limitów, historii kontraktów handlowych oraz wysokości uzyskiwanych we współpracy z nimi obrotów i rozliczeń, a także dokładniejsze niż w innych programach szacowanie rentowności firmy, dzięki możliwości określania stanów magazynowych i sprzedaży w żądanej walucie. W dodatku wszelkie kalkulacje cenowe mogą tu dotyczyć praktycznie nieograniczonej liczby marż, zaś ewidencja towarów i usług uwzględnia takie informacje jak uzyskane atesty, różne jednostki miar dla jednego towaru oraz dostarcza narzędzi do ich automatycznych przeliczeń. W połączeniu więc z możliwością rejestracji przychodów i rozchodów (z raportem kasowym włącznie), samoczynnym tworzeniem rejestrów VAT na podstawie wprowadzanych dokumentów oraz udogodnieniem pozwalającym na budowanie zestawów (tworzenie nowych towarów ze znajdujących się w magazynie elementów) moduł Sprzedaż stanowi całkiem interesujący system.

Referencje

Firma Altkom Matrix zatrudnia ponad 60 osób i istnieje na rynku informatycznym prawie od sześciu lat, zajmując się cały czas produkcją i sprzedażą oprogramowania oraz świadczeniem innych usług informatycznych. Posiada także własne Centrum Edukacji Komputerowej, w którym można m.in. zamówić szkolenia dla personelu, który ma używać Symfonii. Uwzględniając więc fakt, że firma ta szczyci się pozytywną opinią takich potentatów jak szwajcarskie wydawnictwa Ringer AG i WEKA, korzystające od pewnego czasu z jej oprogramowania można mieć nadzieję, że w wielu firmach opisywana dziś Symfonia ma szansę zabrzmieć w miarę czysto. Nie oznacza to jednak, w żadnym wypadku koniecznośći szczegółowego sprawdzenia przydatności tego pakietu przed ewentualnym zakupem.


TOP 200