Symantec uaktualnia Control Compliance Suite

Firma poinformowała o wydaniu nowej wersji pakietu Symantec Control Compliance Suite - zintegrowanego rozwiązania, które umożliwia zarządzanie polityką bezpieczeństwa oraz automatyczną ocenę konfiguracji technicznych i procedur reagowania.

Rozwiązanie pomaga zapewniać zgodność z przepisami stosując automatyczną ocenę, czy przyjęte strategie odpowiadają przyjętym standardom oraz zasadom dobrych praktyk. Pakiet Symantec Control Compliance Suite ma zapewniać podstawowe elementy procesów zarządzania ryzykiem i zgodnością IT. Rozwiązanie wykazuje zachowanie zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi strategiami, automatyzując metody oceny technicznych i proceduralnych mechanizmów kontrolnych.

Ocena zachowania zgodności może być uzyskiwana na podstawie informacji o konfiguracji, uprawnieniach, poprawkach, lukach w zabezpieczeniach oraz procedurach, zebranych przez mechanizmy kontrolne bez konieczności używania agentów.

Nowe wydanie pakietu zawiera nowe lub udoskonalone moduły:

* Moduł strategii, integrujący funkcje definiowania i udostępniania strategii oraz wykazywanie zgodności z polityką bezpieczeństwa i wymaganiami prawnymi.

* Moduł norm, automatyzujący wykrywanie i usuwanie odchyleń od norm technicznych.

* Moduł uprawnień, zbierający uprawnienia dostępu do danych w całym przedsiębiorstwie i przekładający je na spójny format, przekazywany do odpowiednich decydentów w celu zatwierdzenia dostępu. Zatwierdzanie uprawnień jest rejestrowane i dostępne na potrzeby raportów kontrolnych.

* Moduł oceny reagowania, automatyzujący ocenę pozaprogramowych mechanizmów kontrolnych.

W uzupełnieniu funkcji pakietu Control Compliance Suite, firma oferuje porady i wsparcie w ramach usług doradczych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200