Symantec: profilowanie ryzyka "w chmurach"

Firma wybrała narzędzia oceny ryzyka - Veritas Operations Service (VOS) - do stworzenia swojego pierwsze przedsięwzięcia typu "cloud computing".

Pakiet VOS, przewidziany jako usługa bezpłatna, zawiera zestaw usług internetowych do oceny konfiguracji pamięci masowych i serwerów w , prowadzącej w konkluzji do stworzenia profilu ryzyka, który może być określony w stosunku do obowiązujących dobrych praktyk. Na tej podstawie takiej oceny tworzone są rekomendacje poprawy stany bezpieczeństwa.

Narzędzie może być szczególnie wartościowe dla instalacji, na których już pracuje Veritas Cluster Server lub Veritas Software Foundation, ale także zachowuje informacje o szeroko używanych systemach operacyjnych oraz sprzęcie i firmware pamięci masowych.

Zobacz również:

Efektywna koordynacja i przekazywanie informacji miedzy serwerami i jednostkami pamięci masowej w dużych konfiguracjach jest bardzo złożona, szczególnie kiedy w grę wchodzi różnorodne wyposażenie.

Dostarczane profili dobrych praktyk "z chmury" pozwala na ciągłe utrzymywanie ich w stanie aktualnym. Dane, w firmowym formacie, są szyfrowane w czasie transmisji i nie zawierają informacji pozwalających na identyfikacje poszczególnych centrów danych.

VOS wykonuje oceny w zakresie dostępności, wydajności, efektywności wykorzystania oraz porównuje je z dobrymi praktykami. W celu wprowadzenia ulepszeń w tych obszarach wydawane są odpowiednie rekomendacje. Faza oceny wykonywana przez VOC jest całkowicie automatyczna.

Symantec przejął Veritas w roku 2004 i wydawało się na początku, że zaniecha używania tej nazwy, ale utrzymał ją dla swoich produktów pamięci masowej i serwerów z powodu jest ustalonej renomy.


TOP 200