Sygnity zbuduje dla ZUS’u hurtownię danych

Firma Sygnity wygrała przetarg na uruchomienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych hurtowni danych, po tym KIO (Krajowa Izba Gospodarcza) odwoławcza oddaliła ostatecznie wszystkie odwołania złożone przez inne podmioty. Wartość kontraktu to 53 miliony złotych brutto.

Przetarg na zbudowanie i wdrożenie hurtowni danych dla ZUS’u został ogłoszony w 2013 roku. Sygnity złożyło ofertę w konsorcjum z Indra Sistemas S.A. i Ericpol Sp. z o.o. Były trzy główne kryteria wyboru najlepszej oferty: cena, która stanowiła 30%, koncepcja – 20% i jakość – 50%. Współpraca w zakresie zarówno wdrożenia jak i serwisu zaplanowana jest na 4 lata. Pełna nazwa projektu brzmi: „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowiła będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego”.

Hurtownia Danych ZUS jest istotnym elementem IT w strategii rozwoju tego urzędu. Jest to system klasy MIS (Management Information System), zbierający dane ze wszystkich wydziałów, dostarczający analizy i raporty zarządcze. Cele projektu określone przez ZUS to m.in.: udostępnienie użytkownikom końcowym narzędzi pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz i opracowywanie raportów; dostarczenie informacji dla systemów dziedzinowych i transakcyjnych (np. system aktuarialny); uniezależnienie ZUS od dostawców platform analitycznych, pozyskanie kompetencji, stworzenie procesów organizacyjnych i struktur pozwalających ZUS na samodzielny rozwój i eksploatację rozwiązania hurtowni danych; ujednolicenie platform informacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów IT ZUS.

Bogdan Zborowski (Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w Sygnity S.A., odpowiedzialny za sprzedaż) tak skomentował wygranie przetargu: "To był i jest dla nas kluczowy Klient. Wygranie tego przetargu jest ważne nie tylko z uwagi na ogólnopolski charakter i złożoność bazy danych aktuarialnych, ale także ze względu na rolę społeczną ZUS, która wpisana jest w jego działalność operacyjną. Po e-Podatkach to jeden z bardziej istotnych projektów realizowanych przez Administrację Centralną".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200