Sygnity wdroży centralny system w INTER Polska

Sygnity wspólnie z Affecto Polska wdroży w INTER Polska centralny system firmy TIA Solution do obsługi ubezpieczeń.

Koncern ubezpieczeniowy INTER oferuje m.in. specjalistyczne pakiety ubezpieczeniowe dedykowane branży medycznej, ubezpieczenia majątkowe dla osób indywidualnych i firm, ubezpieczenia zdrowotne. W wyniku intensywnego wzrostu sprzedaży i rentowności zdecydowano o wdrożeniu systemu obsługi ubezpieczeń TIA. "Nowy system ułatwi realizację celów strategicznych na najbliższe lata, przede wszystkim rentowny rozwój spółek INTER w Polsce, który chcemy osiągnąć poprzez optymalizację procesów oraz wprowadzenie rozwiązań integrujących sprzedaż i obsługę posprzedażową klienta" - mówi Janusz Szulik, prezes zarządu TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA. Kontrakt obejmuje dostawę i instalację infrastruktury, licencję, wdrożenie systemu. i Affecto Polska zapewnią serwis licencyjny, gwarancyjny i powdrożeniowy. INTER Polska wykorzysta najnowszą wersję systemu TIA, z nowym modułem obsługi ubezpieczeń życiowych i emerytalnych ("Life and Pension") oraz zakresem usług (web services) opracowanych przez TIA na bazie wdrożeń wcześniejszych wersji rozwiązania, wdrożonych przez wielu innych klientów TIA. INTER Polska to czwarty ubezpieczyciel w Polsce, który wybrał ten system jako główny system produktowy.


TOP 200