Sygnity umowa na 40 mln zł

Firma podpisała umowę ramową z Zakładem Prefabrykacji Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Białymstoku. Jej przedmiotem jest dostarczenie, instalacja i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Łączna wartość wszystkich umów szczegółowych w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, realizowanych na podstawie tego kontraktu może osiągnąć wartość 40 mln zł. Kontrakt obowiązuje przez trzy lata począwszy od dnia jej zawarcia.

Źródło: Sygnity


TOP 200