Sygnity sprzedaje kolejne aktywa

Spółka zawarła dwie umowy dotyczące sprzedaży akcji i udziałów ze spółką Terra Technologies z Katowic. Przedmiotem umów jest sprzedaż wszystkich posiadanych przez Sygnity akcji w spółkach zależnych Geomar i KPG. Wartość transakcji to 17 mln zł.

Przedmiotem transakcji dokonywanych na podstawie przedstawionych Umów jest 127 263 akcji imiennych spółki Geomar o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 81,35% kapitału zakładowego oraz 19 847 udziałów spółki KPG o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 81,66 % kapitału zakładowego. Udziały w Geomar zostały sprzedane za 10,85 mln zł, a KPG za 6,15 mln zł. Wcześniej firma ze sprzedaży aktywów uzyskała 43 mln zł.

Jednocześnie Terra Technologies i Sygnity zawarły umowę na wyłączność w zakresie współpracy, obejmującej projekty związane z wdrażaniem rozwiązań opartych o systemy GIS, zapewniające zintegrowaną ewidencję i obsługę zasobu geodezyjnego w urzędach administracji publicznej, oraz na współpracę przy projektach dostarczających klientom z branży energetycznej systemy ewidencji majątku sieciowego (tzw. systemy paszportyzacyjne). Umowa przewiduje ścisłą współpracę Sygnity zarówno z Terra Technologies, jak również z KPG i Geomar w okresie dwóch lat, przy czym Sygnity koncentrować się będzie na ich części informatycznej a Terra Technologies, KPG i Geomar na wykonawstwie części nieinformatycznej wdrożeń.

Wcześniej Sygnity sprzedało aktywa związane z systemami dla opieki zdrowotnej oraz opracowywania korespondencji masowej. Planuje także sprzedaż "zorganizowanych części przedsiębiorstwa związanych z automatycznymi systemami logistycznymi".


TOP 200