Sygnity publikuje prognozę wyników

W IV kwartale br. firma ma osiągnąć przychody na poziomie 428 mln zł (420 mln zł rok wcześniej) i zysk operacyjny w wysokości 33 mln zł (strata 7,5 mln zł). Po trzech kwartałach firma miała 877 mln zł przychodów, stratę operacyjną 127 mln zł i stratę netto 123,6 mln zł.

Zysk operacyjny w IV kwartale zostanie obciążony odpisami wartości niematerialnych w wysokości 4,6 mln zł wynikających z transakcji połączenia spółek Sygnity i Emax. Zarząd Sygnity prognozując wyniki finansowe Grupy Kapitałowej na IV kwartał 2007 r. uwzględnił: planowane do realizacji projekty w sektorze bankowo-finansowym, publicznym i utilities; tradycyjne w IV kwartale zwiększenie przychodów w sektorach zależnych od Skarbu Państwa, w szczególności sektora publicznego i utilities; pierwsze efekty prowadzonego programu restrukturyzacji.

W III kwartale 2007 roku Spółka wdrożyła nowy system motywacyjny dla działów sprzedaży. W minionym okresie została także wdrożona nowa struktura organizacyjna Grupy. Spółka dokonała przeglądu jednostek biznesowych pod kątem ich rentowności oraz działów back office pod kątem ich wielkości i funkcjonalności w stosunku do wielkości i charakteru prowadzonej działalności. Pozwolił to na podjęcie pierwszych decyzji, w wyniku których następuje już redukcja zatrudnienia o 234 osoby w back office i front office. Dokonano także obniżki kosztów z tytułu opłat za czynsze, łączność, flotę samochodową i inne usługi, w sumie na ok. 10 mln zł, które będą realizowane systematycznie w kolejnych kwartałach.

W ramach koncentracji działalności Sygnity zamierza zrestrukturyzować kilka niekluczowych obszarów. Do końca I kwartału 2008 r. zarząd planuje sprzedaż mniejszościowych udziałów w trzech spółkach oraz podejmie decyzję, które ze spółek zostaną sprzedane (maksymalnie dwie). Po zakończeniu procesu uwspólnienia procedur i modelu działania i starannym przygotowaniu do Grupy Sygnity zostaną włączone cztery podstawowe spółki. Zarząd rozważa też wprowadzenie do końca 2008 r. jednej ze spółek na giełdę.

W zakresie restrukturyzacji działalności Spółka zdefiniowała i rozpoczęła sprzedaż dziewięciu swoich działalności. Obecnie prowadzona jest ostatnia faza negocjacji w sprawie sprzedaży jednego z obszarów. Finalizacja tego procesu jest planowana na koniec 2007 r. W sumie spółka zamierza pozyskać ze sprzedaży niepodstawowych części działalności 50-60 mln zł.

Źródło: Sygnity


TOP 200