Sygnity połączy się z firmami Aram i Support

Na 29 stycznia zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma o tym zadecydować. Niespodzianek raczej nie będzie.

Na 29 stycznia zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma o tym zadecydować. Niespodzianek raczej nie będzie.

W uzasadnieniu projektów uchwał na NWZA można przeczytać, że połączenie z Aram i Support (spółki zależna w 100%) podyktowane zostało „względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Kapitałowej Sygnity”. Planowana zmiana struktury Grupy pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity w ramach oferowanych usług i produktów, które do tej pory znajdowały się w ofercie Aram.

Aram zajmuje się projektami w administracji centralnej i samorządowej, a Support w sektorze ubezpieczeń i bankowości.

Połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity całego majątku Aram i Support na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na fakt, iż Sygnity jest jedynym wspólnikiem Aram, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego firmy przejmującej.

Obie uchwały mają wejść w życie z dniem ich podjęcia, czyli 29 stycznia 2009 r.


TOP 200