Sygnity odwołuje prognozy wyników finansowych na rok 2012

Zarząd firmy dokonał weryfikacji prognozy wyników finansowych za ten rok kalendarzowy, a opublikowanej 24 czerwca 2010 r. Nie podano jednak nowych informacji, można jedynie spekulować, że są niższe od zakładanych. Prognoza z marca br. zakładała, że w 2012 r. firma będzie miała 580-620 mln zł przychodów. Założenia z roku 2010 mówiły o obrotach rzędu 650-700 mln zł.

"Dotychczasowa prognoza bazowała ona na założeniach Planu Rozwoju Grupy Sygnity w latach 2010-2012, w szczególności uwzględniających silną pozycję spółki na rynku publicznym, wprowadzenie na polski rynek rozwiązań IT dla małych i średnich firm, a także ekspansję zagraniczną, wynikającą z planowanej realizacji umowy z firmą Huawei" - tłumaczą przedstawiciele Sygnity w oficjalnym komunikacie. "Decyzja o odwołaniu prognozy wyników finansowych Spółki na rok kalendarzowy 2012 jest związana z pogorszeniem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz poziomu rentowności EBIT" - dodają.

Wpływ na pogorszenie skonsolidowanych przychodów i poziomu rentowności EBIT miały czynniki takie jak: zmiana warunków współpracy i brak zakładanego poziomu wpływów związanych z planowaną ekspansją zagraniczną, wynikającą z umowy o współpracy partnerskiej z Huawei; rozbieżność pomiędzy realizowanymi i zakładanymi poziomami przychodów i marż w odniesieniu do ekspansji Grupy na rynku rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; niska realizacja zakładanych przychodów związanych z wykonaniem partnerskiej umowy z firmą Dell; wezwanie do zakupu akcji Sygnity SA przez Asseco Poland SA trwające od 22 lutego 2012 r. do 9 lipca 2012 r.; otoczenie makroekonomiczne przekładające się na niski poziom kontraktacji w branży IT.

W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o odwołaniu i niepublikowaniu nowej prognozy wyników na rok kalendarzowy 2012.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200