Sybase chce być obecny w Polsce

Z Romanem Stankiem, dyrektorem przedstawicielstwa Sybase na Europę Środkową i Wschodnią, rozmawia Marian Łakomy.

Z Romanem Stankiem, dyrektorem przedstawicielstwa Sybase na Europę Środkową i Wschodnią, rozmawia Marian Łakomy.

Sybase jest znanym w świecie producentem systemów zarządzania bazami danych, ale w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma instalacji swych systemów. Czy oznacza to, że polski rynek nie jest dla firmy interesujący? Czy Sybase zamierza wchodzić na polski rynek?

Moja obecność tutaj oznacza, że jesteśmy zainteresowani polskim rynkiem. Nieco ponad rok temu otwierałem przedstawicielstwo Sybase w Czechach, a niedawno jestem odpowiedzialny za rynki Europy Centralnej i Wschodniej; siedziba przedstawicielstwa firmy Sybase na ten rejon Europy znajduje się w Pradze. Zaczynam od Polski, gdyż uważam, że jest to największy i najbardziej obiecujący rynek w Europie Wschodniej. Przyjechałem tu, aby przekonać się jak duże jest zapotrzebowanie na systemy, które produkuje Sybase.

Nie wiemy jeszcze dokładnie jaka będzie najlepsza forma obecności firmy w Polsce - małe lokalne biuro czy tylko tworzenie kanałów dystrybucji, ale na pewno będziemy współpracować z naszymi obecnymi partnerami i dystrybutorami. Na każdym rynku najbardziej potrzebni są nam partnerzy, dostawcy rozwiązań, integratorzy systemów, producenci oprogramowania.

Jakie produkty Sybase zamierza oferować w Polsce?

Mamy do zaoferowania wiele znakomitych produktów dla środowiska klient/serwer, narzędzi do opracowania aplikacji, systemów do zarządzania bazami danych oraz kompletnych aplikacji dla biznesu. Większość naszych narzędzi i systemów jest przystosowana do rozpowszechniania aplikacji przez Internet i intranet.

Mamy do dyspozycji siedem głównych linii produktów: narzędzia do opracowania aplikacji, serwery baz danych dla przedsiębiorstwa, serwery baz danych dla grup roboczych, middleware, hurtownie danych, języki (C++ i Optima++) oraz pakiety do projektowania aplikacji (rodzina S-Designor).

Sądzę, że największe szanse sukcesu na polskim rynku mają nasze serwery baz danych dla grup roboczych SQL Anywhere, z pakietem narzędziowym do opracowania aplikacji PowerBuilder oraz ze środowiskiem programistycznym Optima++.

A co w zakresie Internetu i intranetu?

W październiku br. udostępniliśmy zestaw do tworzenia aplikacji w Internecie NetImpact Studio. Jest on oparty na popularnych standardach Internetu: HTML 3.2, elementy ActiveX i applety Java, język JavaScript. Rozszerza też właściwości funkcjonalne przeglądarek Netscape Navigator 3.0 i Microsoft Internet Explorer 3.0.

Do pakietu NetImpact Studio dołączamy serwer bazy danych SQL Anywhere 5.5, zawierający serwer aplikacji NetImpact Dynamo, współpracujący bezpośrednio z Web Serverem dla rozpowszechniania dynamicznych stron HTML, zawierających dane z bazy.

Obecnie także PowerBuilder jest przystosowany do tworzenia aplikacji dla Internetu, gdyż 28 października rozpoczęliśmy dostarczanie PowerBuilder Internet Development Kit. Podobne właściwości uzyska Optima++ w następnej edycji.

Sądzę, że i w Polsce nastąpi szybki rozwój Internetu i intranetu; nasze narzędzia będą więc potrzebne programistom.


TOP 200