Światowa telefonia satelitarna

Międzynarodowy koncern Motorola założył przedsiębiorstwo pn Iridium, którego celem jest utworzenie i ekploatacja globalnego cyfrowego systemu radiowej łączności telefonicznej za pośrednictwem sieci satelitów.

Międzynarodowy koncern Motorola założył przedsiębiorstwo pn Iridium, którego celem jest utworzenie i ekploatacja globalnego cyfrowego systemu radiowej łączności telefonicznej za pośrednictwem sieci satelitów. 77 sztucznych satelitów, krążących wokół globu w odległości 765 km, ma umożliwić rozmowy telefoniczne między dwoma dowolnymi punktami Ziemi z pomocą poręcznych radiotelefonów o masie zaledwie 500 g. Tą samą drogą możliwe będą również połączenia telefaksowe i transmisja danych, a także wyszukiwanie i ustalanie miejsca pobytu konkretnych abonentów w dowolnym punkcie globu.

Siedzibą nowo powstałego towarzystwa jest stolica USA, Waszyngton. Koszt utworzenia sieci satelitów, włącznie ze stacjami naziemnymi, szacuje Motorola na 3,47 mld USD. 40% tej sumy wniesie Iridium Inc. w postaci kapitału własnego, natomiast resztę pokryłby kapitał obcy. Partnerów przedsięwzięcia Motorola upatruje w takich firmach jak Lockheed, British Airspace, Raython i Hutchison.

Roczny koszt eksploatacji sieci wyniesie, jak się zakłada, 260 mln USD i pokrywałyby go opłaty wnoszone przez użytkowników. Przewiduje się, że uruchomienie sieci nastąpi w 1997 r. i wówczas opłata za minutę rozmowy wyniesie 3 USD. W miarę zwiększania się liczby abonentów opłaty mają się oczywiście obniżać.

Motorola liczy, że z usług tej ruchomej satelitarnej łączności telefonicznej będzie korzystało łącznie na świecie 30 mln osób. Projekt Iridium jest tak pomyślany, by jego pojemność można było stopniowo rozbudowywać w zależności od potrzeb. Zakłada się przy tym, że będzie on szczególnie interesujący dla krajów rozwijających się.

Motorola szacuje, że w r. 2001 z nowo powstałej sieci będzie już korzystało ponad 1,8 mln abonentów a w pięć lat później ich liczba wzrośnie do ponad 3,2 mln osób.

Koncern nastawia się na to, że w pierwszej kolejności potencjalnymi klientami tej sieci satelitarnej łączności telefonicznej będą biznesmeni oraz osoby prywatne o szczególnych zainteresowaniach telekomunikacyjnych. Przewiduje się, ze w r. 2006 wśród użytkowników Iridium 47% będą stanowili właśnie ludzie interesu, a 25% osoby prywatne. Trzecią co do liczebności grupę klientów sieci, zdaniem Motoroli, winny stanowić różnego rodzaju władze, których udział ocenia się na 14% użytkowników.

W samej Europie Zachodniej Motorola liczy na ponad 360 tys. klientów korzystających z nowej formy łączności w r. 2006. Potencjał Europy Wschodniej, łącznie z b. Związkiem Radzieckim, organizator sieci szacuje na 350 tys. abonentów. W USA według tych prognoz do 2006 r. ze światowej sieci łączności satelitarnej ma korzystać ponad 750 tys. osób, a w Japonii - ponad 300 tys. Poczesne miejsce w tych szacunkach zajmują dwa najludniejsze państwa azjatyckie: Chiny i Indie - prawie 400 tys. użytkowników.

Sprzęt do korzystania z sieci Iridium ma produkować nie tylko Motorola lecz również inni wytwórcy, którzy zaopatrzą się w odpowiednie licencje. Będzie on obejmował wspomniane przenośne radiotelefony o masie 0,5 kg, aparaty do indywidualnego wywoływania konkretnych osób, radiotelefony samochodowe oraz zintegrowany przenośny sprzęt biurowy umożliwiający łączność telefoniczną, telefaksową, indywidualne wywoływanie osób i transmisję danych a także publicznie dostępne automaty telefoniczne jak również specjalne urządzenia dla samolotów i statków.

Warto wreszcie nadmienić, że Motorola niezwykle szczegółowo opracowała perspektywiczne prognozy użytkowników przyszłej satelitarnej sieci telefonicznej łączności radiowej. Według jej przewidywań, w 2006 r. 47% uczestników Iridium stanowić będą klienci korzystający z urządzeń do indywidualnego wywoływania osób (coś w rodzaju walkie- talkie, ale o zasięgu światowym), 42% - użytkownicy podręcznych radiotelefonów mieszczących się w dłoni, a 7% właściciele radiotelefonów zainstalowanych w samochodach lub innych obiektach ruchomych. Liczbę publicznie dostępnych na całym świecie punktów telefonicznych sieci Iridium przewiduje się w r. 2006 na ponad 50 tys.

Pomysłodawcy wyrażają pogląd, że satelitarna sieć telefoniczna będzie szczególnie przydatna dla krajów rozwijających się, które nie mają rozwiniętej infrastruktury telekomunikacyjnej.

* * *

Motorola jest wiodącym międzynarodowym koncernem w dziedzinie technologii, którego zainteresowania koncentrują się zwłaszcza na komunikacji ruchomej, elementach elektronicznych oraz technice komputerowej i urządzeniach sterujących. W roku finansowym 1990 przedsiębiorstwo zatrudniało na całym świecie ponad 100 tys. pracowników, a jego obroty wyniosły ponad 10 mld USD.

W Europie koncern najlepiej prosperuje w RFN, gdzie dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi, czterema ośrodkami projektowymi i wdrożeniowymi oraz ośmioma przedstawicielstwami terenowymi. Zatrudnia 1600 pracowników. Obroty przedsiębiorstwa Motorola GmbH w 1990 r. wyniosły ok.660 mln DEM (ponad 400 mln USD).


TOP 200