Światowa kariera

Comarch pany! - tak w skrócie można określić kolejny dobry rok krakowskiej spółki. A wszystko to dzięki własnym produktom skierowanym do klientów z sektora telekomunikacyjnego i finansowego oraz zagranicznej ekspansji.

Comarch pany! - tak w skrócie można określić kolejny dobry rok krakowskiej spółki. A wszystko to dzięki własnym produktom skierowanym do klientów z sektora telekomunikacyjnego i finansowego oraz zagranicznej ekspansji.

Światowa kariera

Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch

Miami, Drezno, Dubaj, Kijów, Bratysławę, Panamę, Wilno i Kraków łączy... Comarch. Wszędzie tam ten rodzimy producent oprogramowania ma własne spółki zależne, na których bazuje w ekspansji zagranicznej. Przypomnijmy, że aż 20% jego przychodów pochodzi z eksportu, w czym szczególną zasługę mają rynki amerykański i niemiecki. "Jeszcze kilka lat temu bardzo sceptycznie podchodziliśmy do zagranicznych inwestycji Comarchu. To była ryzykowna decyzja. Teraz dostrzegamy jej niezwykle pozytywny wpływ na spółkę i szansę na sukces" - komentuje Przemysław Sawala-Uryasz, analityk CAIB Securities Poland.

Nic dziwnego. Comarch uzyskał w 2006 r. łączne przychody w wysokości 492 mln zł (443 mln zł rok wcześniej) i zysk netto 53 mln zł (ok. 28 mln zł). W tym roku firma planuje zwiększenie przychodów o 20%. Chce także utrzymać rentowność operacyjną z roku ubiegłego (9,4%). Eksport Comarchu sięgnął w minionym roku 96,5 mln zł, z czego 67 mln zł pochodziło z rynków europejskich. W ocenie prof. Janusza Filipiaka, prezesa zarządu Comarchu, świetne wyniki finansowe za 2006 r. są konsekwencją realizacji strategii wzrostu opartej na własnych produktach. "Marka Comarch po kilku latach ekspansji zagranicznej jest dobrze rozpoznawana na świecie i kojarzona z zaawansowanymi technologicznie systemami IT oraz nowoczesnym podejściem do klienta" - czytamy w dorocznym liście prezesa do akcjonariuszy.

Dobrym prognostykiem na przyszłość są podpisane w 2006 r. kontrakty z takimi firmami, jak Auchan i T-Mobile. Świadczy to o wzrastającym zainteresowaniu rozwiązaniami Comarch ze strony globalnych klientów. "Ci zaś zarekomendują spółkę innym. Co nakręca sprzedaż oprogramowania własnego" - wyjaśnia Sobiesław Pająk, analityk CDM Pekao SA.

Jak się zbija kokosyna własnym

Światowa kariera
Główną grupę klientów spółki stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa z kilku branż, którym Comarch oferuje własne produkty - system Orlando kupują banki i fundusze, a Tytan operatorzy telekomunikacyjni. Same usługi IT mają charakter uniwersalny i są oferowane do każdej grupy odbiorców. Sprzedaż spółek z Grupy Comarch jest mocno zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2006 r. udział żadnego z klientów nie przekroczył 10% w sprzedaży. "Nie jest to firma jednego kontraktu" - potwierdza Sobiesław Pająk.

"To najlepsze wyniki jak do tej pory" - komentuje ubiegłoroczne przychód i zysk Rafał Chwast, wiceprezes Comarchu. Dodaje też, że udało się spółce przekroczyć poziom planowanej rentowności operacyjnej na 2006 r., która sięgnęła 9,4% (wobec planowanych 7%), pomimo znaczącego wzrostu zatrudnienia o 628 osób (do 2464) i presji na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT. Comarch konsekwentnie powtarza, że nie jest zainteresowany kupnem innych spółek. "Wzrost organiczny zapewnia z nawiązką możliwości rozwoju" - mówi Rafał Chwast.

Nie zmieniła się istotnie struktura przychodów pod względem rynków, na których Comarch sprzedaje swoje rozwiązania. "Fluktuacje nie są zbyt duże, najważniejsza jest dywersyfikacja przychodów" - mówi wiceprezes Comarchu. Największe spółka osiąga z sektorów finansowego (23,7%) i telekomunikacyjnego (22,5%). Zastój na rynku publicznym spowodował zmniejszenie udziału tego rynku z 30% w 2005 r. do 16,8% za 2006 r. Jak podkreślają analitycy liczy się to, że spółka zwiększyła w sprzedaży udział własnego oprogramowania i usług do 65% (55% przed rokiem).

Światowa kariera
Portfel zamówień Comarchu na 2007 r. wynosił już na koniec lutego 2007 r. 294 mln zł. Jest to o ponad 40% wyższy wynik niż przed rokiem. Zagraniczne kontrakty stanowią 20%. Szczególną uwagę spółka przykłada do popularyzacji własnych rozwiązań ERP. W ubiegłym roku system CDN XL zakupiła działająca pod Chicago spółka Krak Imports. Firma ta jest importerem produktów spożywczych z Europy, głównie Polski. W ślad za nią mają pójść inne przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. Notabene na systemy CDN XL zdecydowało się już 20 zagranicznych klientów, głównie z Niemiec oraz Ukrainy i Słowacji. Comarch niedawno zawarł umowę na wdrożenie oprogramowania CDN XL Action Ukraina, która jest właścicielem sieci marketów AGD i RTV.

Gorące akcje

Nominalnie akcje Comarchu kosztują najwięcej wśród spółek IT notowanych na warszawskiej giełdzie. W maju 2007 r. oscylowały wokół 246 zł. W konsekwencji jej kapitalizacja przekroczyła 1,9 mld zł. Daje to drugie miejsce pod tym względem po Grupie Prokom Software. Jest szansa, że trend wzrostowy się utrzyma. Pomimo osiąganych wysokich marż analitycy BZ WBK obniżyli rekomendację dla inwestorów z "kupuj" na "trzymaj". Ma to zapobiec przegrzaniu akcji i gwałtownemu załamaniu się kursu. Ale jeśli po pierwszym półroczu spółka pokaże obiecujące wyniki, kto wie, czy inwestorzy nie zechcą mieć takich dochodowych papierów. Warto przyglądać się Comarchowi, który coraz lepiej sobie poczyna w informatycznej Lidze Mistrzów.

Comarch

Zdaniem Erste Bank, przychody Comarchu w 2007 r. wyniosą 615 mln zł, a zysk netto utrzyma się na tegorocznym poziomie 53 mln zł. Znowuż w ocenie analityków CDM Pekao SA i CAIB Securities Poland, spółka stoi przed koniecznością zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników, co może spowodować obniżenie jej wyniku finansowego. Jednak bez tej inwestycji Comarch może stracić najcenniejsze dobro - wiedzę młodych ludzi, którzy decydują się na pracę w tej spółce.

Ważniejsze umowy Comarchu
  • Comarch zawarł umowę z PKO BP na dostarczanie licencji na oprogramowanie Microsoftu oraz świadczenie usług z tym związanych. Wartość umowy wynosi 8 mln euro.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało umowę z konsorcjum firm Comarch i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej na dostawę i instalację Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej (ICIM) w bibliotekach szkolnych województw lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wartość umowy wynosiła 19 mln zł.
  • Comarch wdraża w Polkomtelu system rozliczeń międzyoperatorskich i partnerskich InterPartner Billing. Służy on m.in. do rozliczeń z operatorami wirtualnymi (MVNO) i dostawcami usług. Wartość umowy wynosiła 12,4 mln zł.

<center><font size="+6" color="#008000">+</center>

  • Silna pozycja na krajowym rynku małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Obiecujące kontrakty na rynku międzynarodowym: T-Mobile, Auchan, BP.
  • Dywersyfikacja przychodów z różnych sektorów.
<center><font size="+6" color="#ff0000">-</center>
  • Duże uzależnienie od poczynań prezesa i zarazem głównego udziałowca, w chwilach krytycznych zawsze wymagana jest jego decyzja.

TOP 200