Świat wokół i wewnątrz TEX-a

Konferencja BachoTEX zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z Polski i z zagranicy.

Konferencja BachoTEX zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z Polski i z zagranicy.

W czasach, kiedy nie było jeszcze PageMakera, XPressa ani nawet Ventury - był TEX, pionierski system komputerowego opracowywania aplikacji. Pozwala on wykonać skład o dowolnym stopniu wyrafinowania i używany jest przez niektóre oficyny wydawnicze do wykonania zadań trudnych, często niemożliwych do zrobienia za pomocą standardowych graficznych programów WYSIWYG.

W pierwszych dniach maja br. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja BachoTEX które - już tradycyjnie - zostało zorganizowane w Bachotku na Pojezierzu Brodnickim. W ogólnopolskim spotkaniu użytkowników i miłośników TEX-a wzięło udział prawie 80 uczestników, w tym również z Bułgarii, Holandii, Niemiec, Węgier i W. Brytanii.

TEX zapewnia uzyskanie strony o nienagannych proporcjach i ładnym wyglądzie, jest ukierunkowany na składanie wyrażeń matematycznych - cechy te uczyniły go nieoficjalnym standardem wykonywania publikacji naukowych w środowiskach akademickich na całym świecie.

Hasło przewodnie spotkania to "Świat wokół TEX-a". W spisie tematów tegorocznej edycji konferencji wyróżniały się

zagadnienia przygotowywania publikacji elektronicznych, w tym omówienie języka HTML i jego związków z TEX-em. Jednym z motywów przewodnich prezentacji była też naturalna przenoszalność systemu - jego implementacje na platformach, takich jak MS DOS, Windows, Macintosh, Unix i Linux.

Łatwiej z LATEX-em

Klasyczny TEX jest dość trudny do opanowania dla przeciętnego użytkownika komputera - aby mu to ułatwić, stworzono LATEX, czyli system makr o tyle łatwiejszy w obsłudze, że wiele operacji składu wykonuje automatycznie.

Jeszcze większym ułatwieniem jest wyrafinowany edytor prac naukowych Scientific WorkPlace, który pracuje w środowisku Windows, oferując wszystkie możliwości środowiska graficznego, a przy tym generuje wynikowy kod publikacji zgodny ze standardem TEX. Oba te pakiety zaprezentowano w czasie obrad.

Nie zabrakło tradycyjnych tematów dotyczących wszystkich aspektów tworzenia publikacji, które dobrze ujął tytuł jednego z wystąpień - "Między TEX-em a drukarnią". W ich ramach omawiano sprawy związane z używaniem czcionek i grafiki tworzonej systemem METAFONT, zagadnienia zaawansowanego formatowania dokumentów (dzielenie wyrazów, podpisy pod ilustracjami, tworzenie spisów treści), jak również problemy separacji kolorów i inne dotyczące prawidłowego przygotowania materiału do druku.

TEX dla opornych

W ramach konferencji odbyło się walne zgromadzenie najważniejszego polskiego forum użytkowników TEX-a, jakim jest GUST (Grupa Użytkowników Systemu TEX). Stowarzyszenie prowadzi ożywioną działalność popularyzatorską, oświatową, naukową i wydawniczą i jest najlepszym kontaktem dla nowicjuszy, pragnących wejść w świat TEX-a. GUST opiekuje się również bogatym archiwum plików zawierającym programy, makra, czcionki, narzędzia, grafikę, dokumentację i inne materiały TEX-owe.

System TEX i pokrewne: LATEX oraz METAFONT są z pewnością tym działem oprogramowania, które każdy informatyk powinien choć trochę znać. Dobrą metodą zapoznania się z nimi jest udział w konferencji w Bachotku. Dla tych, którzy pragną nauczyć się lub pogłębić znajomość zagadnień związanych z TEX-em, przygotowano serię warsztatów i kursów, które odbyły się w miejscu konferencji po oficjalnym zakończeniu imprezy.


TOP 200