Świat pracy bez niepełnosprawnych

Agencje pośrednictwa pracy, Manpower Polska i Adecco, stowarzyszone w Business and Disability, przeprowadziły sondaż wśród firm na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przebadanych 58 firmach działających na polskim rynku zaledwie 0,74% zatrudnionych to osoby o różnym stopniu inwalidztwa.

Tymczasem, według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2005 roku osoby niepełnosprawne stanowiły 9,97% osób aktywnych ekonomicznie. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych równy był 23,9%, a wskaźnik zatrudnienia w tej grupie - 18,6%. Dla porównania, w grupie osób sprawnych wskaźniki te wynosiły odpowiednio 74,9% i 61,4%. Także stopa bezrobocia korzystniej wygląda w osób pełnosprawnych, wśród niepełnosprawnych stopa bezrobocia wynosi 21,9%.

Z ankiety wynika, ze branża logistyczna, odzieżowa i włókiennicza, finansowa, usługowa, farmaceutyczna, IT, chemiczna i budowlana są w praktyce zamknięte dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej otwarty jest przemysł elektrotechniczny - 5,7% zatrudnionych to osoby z rożnym stopniem inwalidztwa.

Zobacz również:

  • Polska jest dobrze przygotowana na pracę zdalną

Najważniejsze bariery w zatrudnianiu niepełnosprawnych, to według firm trudność w adaptacji miejsca pracy (52% wskazań), skrócony dzienny czas pracy (35%), brak windy, niższa efektywność pracy, ograniczenie wykonywanych obowiązków oraz niesprzyjający osobom niepełnosprawnym charakter wykonywanych prac. Ankietowani przedsiębiorcy deklarują, że byliby bardziej otwarci, gdyby zatrudnienie wiązało się z dofinansowaniem wynagrodzeń, dotacjami i ulgami finansowymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200