Świat po nowej gospodarce

Prawie 65% sprzedawanych przez SAP rozwiązań stanowią aplikacje rozszerzające system R/3.

Prawie 65% sprzedawanych przez SAP rozwiązań stanowią aplikacje rozszerzające system R/3.

Po załamaniu się euforii internetowej sprzed kilkunastu miesięcy, producenci oprogramowania muszą na nowo poszukiwać sposobów wkomponowania Internetu do swojej strategii rynkowej. "Czy era Internetu się skończyła?" - zastanawiał się Hasso Plattner, założyciel i obecny prezes SAP AG, podczas wystąpienia inaugurującego konferencję SAPPHIRE. Według pre- zesa SAP AG, nadszedł czas "nowej" Nowej Gospodarki.

Hasso Plattner twierdzi, że konieczna jest weryfikacja poglądów na temat korzyści, jakie niosą systemy handlu elektronicznego. Jego zdaniem, najwięcej dzięki Internetowi mogą zyskać organizacje tzw. starej gospodarki. W gorszej sytuacji są firmy, których pomysł na biznes zaczyna się i kończy na Internecie. "W ubiegłym roku ludzie kupowali idee i obietnice. Czas zacząć kupować konkretne rozwiązania" - podkreślał Robert Kimmitt, prezes CommerceOne, firmy rozwijającej wspólnie z SAP oprogramowanie dla giełd elektronicznych.

Nowa rzeczywistość

Przedstawiciele SAP podkreślali, że firma dąży do zwiększenia otwartości swoich rozwiązań. Przed programistami SAP pracującymi nad aplikacja- mi dla portali korporacyjnych i giełd elektronicznych postawiono zadanie, by produkty te łatwo integrowały się z oprogramowaniem innych firm. "Nawet nasi najlepsi klienci nie przecho- wują wszystkich informacji w R/3. Przedsiębiorstwa będą korzystać z coraz większej liczby aplikacji. Wszystkie nasze programy muszą mieć wbudowane interfejsy ułatwiające wymianę danych" - mówił Hasso Plattner. Dodał, że wkrótce nie tylko nie będą ze sobą konkurować systemy różnych pro- ducentów, ale też nawet poszczególne ich moduły.

W ostatnim kwartale ok. 65% wszystkich sprzedanych przez SAP licencji stanowiły rozwiązania uzupełniające podstawowy system R/3, m.in. do budowy hurtowni danych, wspierające obsługę klientów i zarządzanie łańcuchem dostaw. W Polsce stanowią one znikomą część przychodów firmy. Tylko trzech klientów wykorzystuje hurtownię danych opartą na technolo- gii SAP (m.in. Grupa Żywiec), dwóch wdrożyło moduł E-procurement (PTC Era i TP SA).

Nadzieje w modułach

Zdaniem przedstawicieli SAP, technologia do budowania portali ma się stać kluczowym elementem systemów CRM. Na początku kwietnia br. zainaugurowała działalność SAP Portals, spółka, w skład której weszła nabyta za 400 mln USD firma TopTier Software (oferująca oprogra-mowanie do zbierania i prezentowania informacji z systemów uczestniczących w łańcuchu dostaw).

Inny moduł - mySAP.com Product Life-cycle Management (PLM), z którym wiąże się duże nadzieje, jest przeznaczony dla zakładów produkcyjnych. Dzięki niemu użytkownicy mogą śledzić informacje o tworzonych produktach na każdym etapie ich procesu wytwarzania. Rozwiązanie to zostanie zaoferowa- ne polskim klientom prawdopodobnie w tym roku.

Podczas konferencji premierę mia- ły również MarketSet 2.0 i Enterprise Buyer 2.0. Pierwszy ma ułatwiać współpracę firm, dokonywanie zakupów czy planowanie produkcji w ramach łańcucha dostaw. Enterprise Buyer służy natomiast do komunikacji z dostawcami, zwierzchnikom zaś umożliwia akceptowanie "elektronicznych" zamówień.

Silna polska reprezentacja

Do Portugalii przyjechało ok. 60 osób - klienci, partnerzy i pracownicy . Wśród największych klientów znaleźli się: Anwil Włocławek, Elektrim, Orlen, obaj operatorzy GSM i TP SA. Ta ostatnia firma, jako pierwsza w Polsce, wdrożyła rozwiązania SAP Markets do budowy giełdy elektronicznej. PKN Orlen kończy wdrożenie na stacjach benzynowych systemu SAP Retail, zaś Anwil jest zainteresowany rozwiązaniem handlu elektronicznego - [email protected]


TOP 200