Suplement o NASK-u

W moim tekście pt. ''Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa w Polsce NASK'', wydrukowanym w Computerworld nr 14 z dnia 4 kwietnia 94 r. znalazło się wiele informacji już nieaktualnych i tak:

1. Od połowy ubiegłego roku podstawowym połączeniem międzynarodowym jest łącze satelitarne 2Mbps do Sztokholmu, w dalszym ciągu eksploatowane jest łącze 64kbps do Wiednia. W ciągu zeszłego roku uruchomiono połączenia do Lwowa i Moskwy (9.6kbps), nie ma już natomiast bezpośredniego połączenia z Wrocławia do sieci DFN przez sieć DATEX-P pracującego z szybkością 9.6kbps.

2. Od końca roku 93 do chwili obecnej trwa uruchamianie, w ramach wspólnego eksperymentu z TPSA, połączeń międzyregionalnych NASK na traktach cyfrowych 2Mbsp. Są już zrealizowane relacje Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Katowice, Warszawa-Kraków, a w najbliższym czasie pojawią się połączenia Warszawa-Lublin, Warszawa-Wrocław, Warszawa-Poznań oraz Poznań-Szczecin.

3. W sieci Internet w NASK pracuje obecnie ponad 6000 komputerów i ok. 50 tys. użytkowników, a w ruchu międzynarodowym w ciągu doby przesyłanych jest średnio ok. 2,5 mld znaków (w tym do Polski 2 mld, a z Polski 0,5 mld znaków).

4. W ciągu ubiegłego roku wyposażono 10 podstawowych regionów NASK w profesjonalny sprzęt gwarantujący wysoką niezawodność i jakość pracy. W wyposażenie "węzła NASK" wchodzi: router - obsługujący połączenia międzyregionalne i szybkie regionalne, serwer komunikacyjny - obsługujący regionalne połączenia asynchroniczne na łączach trwałych i komutowanych, dwa komputery - unixowe stacje robocze (do obsługi sieci i skrzynek poczty elektronicznej E-mail użytkowników, którzy nie dysponują własnymi maszynami oraz węzły sieci X.25. Wszystkie urządzenia zasilane są za pośrednictwem UPS zapewniającego pracę przez co najmniej 36 minut przy zaniku normalnego zasilania.

5. W połączeniach międzyregionalnych nie stosuje się już multipleksowania łącza, lecz na szybkich łączach cyfrowych stosowany jest protokół Frame Relay. Zanika więc w sieci szkieletowej tradycyjny podział na cztery "sieci": X.25, Internet, EARN i DECNET - przenoszone są protokoły Internetowy IP i X.25, a pozostałe są tunelowane pod IP.

Bardzo istotne zmiany nastąpiły także na poziomie organizacyjnym, a mianowicie:

1. Od połowy grudnia 93 r. NASK stał się samodzielną instytucją - Komitet Badań Naukowych powołał bowiem 14 grudnia Jednostkę Badawczo-Rozwojową NASK. Ta nowa instytucja eksploatuje i rozwija sieć naukową oraz akademicką, a także prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie sieci teleinformatycznych.

2. Bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej NASK stało się powołanie z inicjatywy NASK stowarzyszenia organizacji sieciowych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Do CEEN-et (Central & Eastern European Network) należy już 13 organizacji sieciowych reprezentujących swoje kraje.

3. Zmiana technologii związana jest także z przenoszeniem wyposażenia węzłów NASK z uczelni do centrów łączności TPSA. Coraz częściej użytkownikami NASK w regionach są nie pojedynczy abonenci, a sieci miejskie metropolitalne - MAN. Wreszcie podobnie jak na świecie, w NASK zanika podział użytkowników Internetu na akademickich, komercyjnych, rządowych i innych.

4. Osobnym tematem jest rozwój różnych aplikacji sieciowych takich jak: WWW, Gopher, WAIS, ARCHIE, X.500, X400 i innych, których rozwój na świecie jest dwukrotnie szybszy od rozwoju samej sieci.

Tekst w Computerworld został zamieszczony bez mojej wiedzy i zgody. Szkoda więc, że zanikają dobre obyczaje dziennikarskie. Przy tak dynamicznym rozwoju sieci akademickiej w Polsce, informacje sprzed roku są nieomal "zamierzchłą przeszłością".

Wiktor Krzanowski, NASK, Warszawa

Od redakcji: Dobre obyczaje dziennikarskie (mamy nadzieję) nie zanikają. Zanika natomiast drożność sieci telefonicznej, dzięki czemu nie można w rozsądnym czasie skontaktować się z Autorem.


TOP 200