Superkomputer dla bazy lotniczej USA

Produkująca superkomputery firma Convex Computer otrzymała wielkie zamówienie wartości 14,8 mln USD na dostawę swego C3800 dla amerykańskiej bazy lotniczej Arnoild Air Base.

Produkująca superkomputery firma Convex Computer otrzymała wielkie zamówienie wartości 14,8 mln USD na dostawę swego C3800 dla amerykańskiej bazy lotniczej Arnoild Air Base. Ten model superkomputera jest obecnie wykonywany całkowicie w technologii półprzewodników tworzonych na bazie arsenku galu.


TOP 200