SunSystems z bramką

Na rynku dostępna jest nowa wersja 4.2.6 pakietu SunSystems brytyjskiej firmy Systems Union. Zlokalizowaną wersję firma Hogart, sprzedająca SunSystems w Polsce, ma oferować od końca stycznia br.

Nowością jest dostęp do danych transakcyjnych SunSystems z poziomu zewnętrznej aplikacji poprzez bramkę eBusiness Gateway. Rozwiązanie to jest przeznaczone przede wszystkim do współpracy z aplikacjami internetowymi. eBusiness Gateway może być stosowana również do elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI. Według producenta, udoskonalono mechanizmy eksportu i importu danych oraz kontrolę poprawności wprowadzanych do programu danych według reguł zdefiniowanych przez użytkownika.

SunSystems to oprogramowanie wspomagające zarządzanie finansami, zaopatrzeniem, sprzedażą i gospodarką magazynową w średniej wielkości firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych i instytucjach finansowych. Najczęściej jest używane przez krajowe przedstawicielstwa zachodnich koncernów.


TOP 200