SunSoft WorkShop 2.0

SunSoft wprowadził na rynek WorkShop 2.0 - nową wersją zintegrowanego pakietu narzędziowego przeznaczonego do tworzenia aplikacji w jednym z popularnych języków programowania (C++, C, Fortran 90, Fortran 77 lub Ada) pod Solarisem zarówno na komputerach wyposażonych w procesory SPARC, jak i w x86. W jego skład wchodzą wielowątkowe kompilatory i debugery, biblioteka numeryczna oraz, w przypadku C i Fortranu, narzędzia do równoległego wykonywania obliczeń. W przypadku UltraSPARC'ów pozwalają one na zwiększenie szybkości działania aplikacji nawet o 30-50%, a w przypadku SPARC'ów - do 15%.

SunSoft wprowadził na rynek WorkShop 2.0 - nową wersją zintegrowanego pakietu narzędziowego przeznaczonego do tworzenia aplikacji w jednym z popularnych języków programowania (C++, C, Fortran 90, Fortran 77 lub Ada) pod Solarisem zarówno na komputerach wyposażonych w procesory SPARC, jak i w x86. W jego skład wchodzą wielowątkowe kompilatory i debugery, biblioteka numeryczna oraz, w przypadku C i Fortranu, narzędzia do równoległego wykonywania obliczeń. W przypadku UltraSPARC'ów pozwalają one na zwiększenie szybkości działania aplikacji nawet o 30-50%, a w przypadku SPARC'ów - do 15%.

Jest to możliwe dzięki temu, że WorkShop 2.0 pozwala programistom na efektywne wykorzystywanie zestawu jego podstawowych instrukcji oraz możliwości wykonywania ich równolegle (do 4 w jednym cyklu), włączając w to VIS (Visual Instruction Set) do tworzenia aplikacji multimedialnych i wideo.

Biblioteka numeryczna

Wraz z pakietem udostępniono nową wersję SunSoft Performance Library, biblioteki programów numerycznych pozwalających na przyspieszenie działania tworzonych programów poprzez proste odwołanie się do zoptymalizowanych dla SPARCa i UltraSPARCa procedur. W jej skład wchodzi większość implementacji najpopularniejszych w świecie bibliotek numerycznych dla takich aplikacji jak: analiza strukturalna, dynamika cieczy, modelowanie czy symulacja.

Zrównoleglenie kodu C

WorkShop 2.0 jest także wyposażony w rozszerzone wersje SPARCworks/iMPAct oraz w SPARCompiler, które automatycznie adaptują kod języka C do przetwarzania równoległego; możliwości, która do tej pory była dostępna jedynie dla Fortranu. Pozwala to na zwiększenie wydajności programów napisanych w języku C (nowych, jak i już istniejących), zarówno w systemach jedno- jak i wieloprocesorowych.

Profilowanie zwrotne

Zwiększenie wydajności działania aplikacji jest możliwe dzięki kilku zaawansowanym technikom optymalizacyjnym w które wyposażono nowe kompilatory. Najważniejszym z nich jest profilowanie zwrotne (feedback profiling).

Polega ono na tym, że po kompilacji w trakcie uruchomienia programu tworzony jest jego profil. Informacja ta jest wykorzystywana przez kompilator podczas drugiej, uproszczonej rekompilacji, mającej na celu zwiększenie wydajności działania programu. Profil zwrotny może być tworzony wielokrotnie na różnych zestawach danych zapewniając tym samym stosowną do potrzeb optymalizację aplikacji przez kompilator.

Cena produktu, w zależności od kompilatora, waha się od 2,2 tys. USD dla języka C do 12,5 tys. USD dla Ady. Informacje o bezpłatnej 30-dniowej wersji na CD można uzyskać u lokalnych dystrybutorów SunSoftu.


TOP 200