Sun redukuje

Firma Sun Microsystems Inc. zapowiedziała zwolnienie 300 osób.

Według rzeczniczki firmy, Reginy Weigand nie są to jednak typowe redukcje stanowisk, a jedynie wynik przeprowadzanego co jakiś czas programu przesunięć pracowników. „Na początku każdego roku zastanawiamy się nad krótkookresowymi celami firmy. Projekty, które nie prowadzą do osiągnięcia tych celów są zawieszane, a ludzie pracujący przy nich przesuwani do innych zajęć lub zwalniani.” –powiedziała Regina Weigand.

Pracownicy, którzy do końca roku stracą pracę mogą liczyć na pomoc Sun. Zwalniane osoby, otrzymają od 60 do 120 dni na znalezienie nowej pracy.

Sun Microsystem zatrudnia ponad 43 tysiące pracowników.