Sun przedstawił wyniki za III kwartał

W zakończonym 28 marca III kw. roku finansowego 1999 przychody firmy Sun Microsystems wyniosły 2,93 mld USD (2,36 mld USD rok wcześniej). Zysk netto firmy w tym okresie wyniósł 291,4 mln USD (232 mln USD).

W zakończonym 28 marca III kw. roku finansowego 1999 przychody firmy Sun Microsystems wyniosły 2,93 mld USD (2,36 mld USD rok wcześniej). Zysk netto firmy w tym okresie wyniósł 291,4 mln USD (232 mln USD).

Według Suna, na wynik miała wpływ zwiększona sprzedaż oprogramowania dla stacji roboczych, serwerów i przeznaczonego dla handlu elektronicznego.


TOP 200