Sun: narzędzia analizy kwerend dla MySQL Enterprise

Firma uaktualnia swoją usługę MySQL Enterprise, dla baz danych open source MySQL, udostępniająć narzędzia analizy kwerend oraz poprawiając problemy wydajnościowe.

Narzędzie pozwala użytkownikom na wykonywanie analiz wszystkich kwerend w czasie rzeczywistym, jak również przeszukiwanie ich i sortowanie według kryteriów takich jak zawartość, data/czas i typ kwerendy.

Użytkownicy MySQL już teraz mogą badać słabą wydajność kwerend za pośrednictwem logu, ale nowe narzędzie czyni ten proces bardziej efektywnym.

Narzędzie zostało zintegrowane z MySQL Enterprise Monitor, który pozwala administratorom baz danych na śledzenie kondycji ich serwerów.

Subskrybenci usługi MySQL Enterprise uzyskują comiesięczne uaktualnianie oprogramowania, co kwartał service pack i pomoc w postaci "gorących łatek", jak również całodobowe wsparcie techniczne.

Roczna subskrypcja usługi kosztuje od 599 do 4 999 USD. Firma oferuje 30-dniową subskrypcję próbna.


TOP 200