Sukces w zmiennym otoczeniu

Szybkie dostosowanie modelu biznesowego do nowych okoliczności i jednoczesne podtrzymywanie szybkiego wzrostu organizacji jest ogromnym wyzwaniem i wymaga znalezienia strategicznych rozwiązań – mówi Piotr Grzegorski, prezes Zarządu NTT DATA Business Solutions.

Piotr Grzegorski, prezes Zarządu NTT DATA Business Solutions

Na rynek IT w 2022 r. ogromny wpływ miały sytuacja polityczna, ekonomiczna, gospodarcza, wojna, hiperinflacja… Firmy w Polsce i na świecie musiały zmierzyć się z licznymi wyzwaniami. Jaki to miało wpływ na NTT DATA Business Solutions?

Mimo dużych perturbacji, niepokojów politycznych i makroekonomicznych, nasza sytuacja oraz sytuacja firm z branży IT, skupionych głównie wokół rozwiązań SAP, jest dobra. Nasze usługi cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, którzy chcą przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem technologii SAP. To jeden z czynników, który pozwala nam skutecznie działać. Mamy grupę klientów, którzy poradzili sobie z trudnościami i nadal wychodzą obronną ręką z tego, co się obecnie dzieje w strefie ekonomiczno-gospodarczej. Dzięki ich pracy nasz biznes ma się dobrze. Ubiegły rok to czas kontynuacji zmian poczynionych w trakcie pandemii. Zmieniliśmy styl pracy, w tym styl pracy naszych konsultantów, którzy z dowolnego miejsca w Polsce mogą świadczyć usługi dla klientów na całym świecie. Zyskaliśmy czas i elastyczność w prowadzeniu projektów, ale też doświadczyliśmy trudności, jakie niesie ze sobą zdalne świadczenie usług w projektach wdrożeniowych. Musieliśmy zmierzyć się ze zmianami wynagrodzeń konsultantów, przed którymi otworzyły się niemal nieograniczone możliwości pracy w zagranicznych projektach. To jest nadal ogromne wyzwanie wielu polskich firm IT, nie tylko branży SAP. Nie było to łatwe zadanie, ale wypracowaliśmy dobre rozwiązania, a rok 2022, szczególnie jego druga połowa, był okresem stabilizacji. Podsumowując: odnaleźliśmy się w nowym modelu biznesowym, a potwierdzamy to bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

Mają państwo dwucyfrowe wzrosty we wszystkich liniach biznesowych. To brzmi imponująco.

Rzeczywiście tak jest. Odnaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Okazało się, że naw et w niełatwych czasach można biznesowo urosnąć, rozwinąć się. Trzeba było dostosować się do nowych warunków rynkowych, w zmieniającym się otoczeniu odszukać szans. Zrobiliśmy to dzięki kreatywnemu zespołowi, który tworzył pomysły i dynamicznie je wdrażał. To w nim tkwi siła, dzięki której przezwyciężamy trudności i osiągamy sukcesy.

Przed wybuchem wojny NTT DATA Business Solutions miało oddziały w Ukrainie i w Rosji. Jak zareagowaliście po rozpoczęciu konfliktu?

Po wybuchu wojny firma zdecydowała, że wycofuje się z rynku rosyjskiego. W Ukrainie udzieliliśmy pomocy naszym pracownikom. Nasz zespół zareagował tak jak cały nasz kraj – wspaniale, z wielką empatią i dużym oddaniem. Tym, którzy mogli wyjechać – i ich rodzinom – pomagaliśmy w wyjazdach. Pozostałych wspieraliśmy na miejscu. Tak wyglądał pierwszy okres. W późniejszym etapie, z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy zakończyć świadczenie usług z terenu Ukrainy. Wcześniej jednak zabezpieczyliśmy naszych pracowników, oferując im pracę w naszym polskim oddziale lub pomagając w podjęciu zatrudnienia w innych firmach.

IT intensywnie rozwija działania usługowe związane z SAP: wdrażanie i wspieranie klientów. Jak to wygląda w praktyce? Jaki jest zakres usług?

Jesteśmy firmą skoncentrowaną na SAP. Rozwiązania SAP mamy wpisane w naszą misję i strategię, stanowią główną oś naszej działalności i rozwoju. Jesteśmy też blisko SAP jako organizacji, żeby rozumieć strategię producenta opro¬gramowania i być w stanie szybko ją adaptować. Rozumiemy, dostosowujemy i dopasowujemy się.

Jesteśmy jednym ze strategicznych partnerów SAP, lokalnie i globalnie, z czego jesteśmy dumni. W Polsce należymy do grona najlepszych specjalistów w obszarze technologii SAP wykorzystywanej w branży produkcyjnej. Aktywnie wspieramy promocje nowych rozwiązań producenta i doradzamy klientom w ich doborze, wykorzystując swoje doświadczenie oraz atuty wartości oprogramowania oferowanego przez SAP.

Klienci w tak szybko zmieniającym się otoczeniu szukają spokoju i stabilizacji, także w obszarze kosztów. My potrafimy uzasadnić, że inwestycje w obszarze transformacji cyfrowej mają sens, są kosztem, który w perspektywie czasu optymalizuje finanse firmy.

Ważnym obszarem są także rozwiązania i usługi chmurowe…

Chmura od dawna jest czynnikiem naszej strategii. Świetnie wpisuje się w nią RISE with SAP. Ten model wdrożeniowy opiera się na chmurze wybranych hyperscalerów, m.in.: Google, AWS i Microsoft, a z dwoma ostatnimi dostawcami mamy wieloletnie partnerstwa. Wiemy, jak działają hyperscalerzy, mamy tu wysokie kompetencje, to wzmacnia naszą pozycję na rynku i pozwala klientom czuć się bezpiecznie we współpracy z nami.

Poznaliśmy szybko założenia RISE with SAP i płynnie wprowadziliśmy ten model do naszej oferty. Uczestniczymy w kluczowych projektach RISE with SAP realizowanych w Polsce. Jesteśmy rozpoznawalni w tym obszarze, a naszym zadaniem jest cykliczna realizacja takich projektów.

Jaki jest model świadczenia usług dla klientów?

W naszej strategii ważne są SAP oraz Managed Services. Działamy dla wielu klientów SAP-owych. Rozumiejąc strategię SAP w zakresie nowych rozwiązań i rozwiązań chmurowych, nie zapominamy o klientach, którzy są w naszych serwerowniach. Dostarczamy chmurę dla ich rozwiązań SAP i w tym zakresie silnie się rozwijamy. Rozumiemy nowe strategie i nowe trendy, ale nie oczekujemy, że nagle wszyscy klienci zmienią wersje oprogramowania i wejdą w nowe rozwiązania SAP. Na to potrzeba czasu. Jednym słowem, nie zapominamy o tych, którzy nie chcą być early adopterami. Sprawiamy, że ci klienci cały czas mogą czuć się bezpiecznie. Oni wiedzą, że możemy ich spokojnie przeprowadzić przez cały proces – od koncepcji do wykonania i wdrożenia jak najlepszego systemu. Rozumiemy presję czasu związaną z nowymi systemami, ale będąc doradcami naszych klientów, ich potrzeby są dla nas najważniejsze. Stanowią punkt wyjścia naszych analiz. To element naszej kultury organizacyjnej i strategii. Długoterminowe relacje oparte na zaufaniu są podstawą naszego działania.

Jakie są teraz najważniejsze potrzeby klientów, jak się zmieniły w ostatnim czasie?

Klienci w tak szybko zmieniającym się otoczeniu szukają spokoju i stabilizacji, także w obszarze kosztów, co jest znaczącym wyzwaniem. My potrafimy uzasadnić, że inwestycje w obszarze transformacji cyfrowej mają sens, są kosztem, który w perspektywie czasu optymalizuje finanse firmy. Niestety, koszty transformacji cyfrowej rosną, zatem wyczuwa się niepewność po stronie klientów, czy wręcz całego rynku.

W państwa obszarze działalności o sukcesie u dużym stopniu decydują kompetencje pracowników. Jak udaje się państwu przyciągać i zatrzymywać talenty na wciąż trudnym rynku pracy IT?

Realizujemy ciekawe, długoterminowe projekty. Jesteśmy firmą rozpoznawalną, stabilną zarówno finansowo, jak i w zakresie strategii oraz konkretnych celów. To przyciąga pracowników – atrakcyjność realizowanych projektów i poczucie stabilizacji pozwalają zrozumieć, dokąd zmierzamy. Wiem, że jesteśmy dobrym pracodawcą. Oferujemy ogromne możliwości rozwoju w obszarze nowych, interesujących technologii. Poza tym troszczymy się o naszych pracowników, dzięki czemu czujemy się w naszej firmie dobrze i bezpiecznie.

Jakie mają państwo plany rozwoju firmy na najbliższy rok?

Pragniemy zapewnić naszym klientom spokój i bezpieczeństwo. To jest cel nadrzędny. Oczywiście chcemy dokończyć realizowane obecnie duże projekty wdrożeniowe. Projekt zakończony i wdrożony to sukces. A my chcemy osiągać sukcesy i realizować kolejne projekty Do końca tego roku zmieniamy się organizacyjnie. Mamy sporo wyzwań po stronie zarządu i w strukturach naszej spółki, a kolejne przed nami.

Sukces w zmiennym otoczeniu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200