Studia informatyczne nie zamawiane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało tegoroczną listę 10 kierunków studiów technicznych, które zostaną objęte specjalnym programem stypendialnym. Nie ma wśród nich żadnej typowej specjalności z zakresu IT. Na liście tzw. kierunków zamawianych znalazła się jednak m.in. matematyka.

Matematyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska oraz budownictwo - to specjalności studiów technicznych, które w roku akademickim 2008/2009 będą objęte dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Według minister pracy, Barbary Kudryckiej, są to kierunki szczególnie ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie, duża część z nich cieszy się raczej niewielką popularnością maturzystów. Program obejmie ok. 1,5 tys. studentów.

Już od października br. niektórzy studenci wspomnianych kierunków będą co miesiąc otrzymywali tzw. stypendium moywacyjne w wysokości 1000zł miesięcznie. Dodatkowe pieniądze otrzyma połowa najlepszych studentów wspomnianych kierunków. Kryterium wyboru na pierwszym roku ma być konkurs świadectw maturalnych. Na kolejnych latach decydująca będzie średnia ocen. Co ciekawe, jeżeli beneficjent programu zostanie skreślony z listy studentów przed ich ukończeniem - będzie musiał oddać otrzymane pieniądze.

Zobacz również:

Lista kierunków zamawianych ma być ustalana co roku, w zależności od aktualnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Program obejmie wybrane uczelnie państwowe i prywatne. Według zapowiedzi o tym, które szkoły wyższe otrzymają dodatkowe finansowanie, zdecyduje specjalny konkurs. Jego wyniki powinny być znane pod koniec czerwca. Wybranym uczelniom będą również przysługiwały dodatkowe środki za każdego studenta wymienionych specjalności.

Czytaj też:

Brakuje fascynacji

Nie ma kariery nad inżyniera


TOP 200